• sindikati

    Sindikati bez jedinstvenog stava oko zapošljavanja stranih radnika

    Reprezentativni sindikati u Srbiji nemaju jedinstven stav oko zapošljavanja stranih radnika – u Savezu samostalnih sindikata Srbije (SSSS) smatraju da je to pogrešna politika, a u UGS „Nezavisnost“ da oni popunjavaju upražnjena mesta u Srbiji i nisu konkurencija domaćoj radnoj snazi.