• šišanje

    Zašto banatski farmeri bacaju vunu posle šišanja ovaca?

    Porodica Vesin iz Crepaje kod Kovačice uzgaja stado od 200 ovaca i 60 jaganjaca, a sad je pravo vreme i za šišanje 160 ovih životinja. Ovaj posao je izuzetno važan, jer od njega zavisi i kako će ovce kasnije napredovati.