• Skupština Pančeva

    Grupa Pančevo traži javne prenose sednica Skupštine

    Grupa Pančevo sprema zahtev i upućuje molbu budućem predsedniku gradske Skupštine da poštuje član 13 Poslovnika o radu Skupštine po kome je dužan da se stara o ostvarivanju javnosti rada Skupštine.