• socijalna karta

    Registar „socijalna karta“ posle godinu i po – šta je postignuto

    Prošlo je godinu i po dana otkako se primenjuje Registar socijalna karta – jedinstvena baza podataka sa informacijama o korisnicima socijalnih davanja. Šta je postignuto? U nadležnom Ministarstvu kažu da su sprečene brojne zloupotrebe i omogućena pravednija raspodela. Iz nevladinih organizacija upozoravaju da je Registar nepravedno ukinuo socijalnu pomoć velikom broju korisnika.