• trijumfalna kapija

    U Viminacijumu pronađena Trijumfalna kapija

    Istraživačka ekipa koja radi na istraživanju arheološkog lokaliteta Viminacijum pronašla je ostatke trijumfalne kapije, koja se smatra jednim od zaštitnih znakova arhitektonskog nasleđa rimske civilizacije.