• Uspenska crkva

    Karađorđev blagodar Prečanima

    Mnogi Pančevci ne bi znali da objasne kakvom došljaku, gostu ili turisti zašto Uspenska crkva, njihova „crkva s dva tornja”, ima ta dva tornja.