• zelene javne nabavke

    Od danas obavezne zelene javne nabavke

    Izmenama Zakona o javnim nabavkama čija je primena počela danas predviđeno je uvođenje načela zaštite životne sredine u postupcima javnih nabavki, kao i uvođenje kriterijuma kvaliteta kod određenih usluga.