• Zimsko računanje vremena

    Kako pomeranje sata utiče na naše zdravlje?

    Bliži se noć kada ćemo u tri sata posle ponoći pomeriti kazaljke na satu za jedan sat unazad. Iako za mnoge ovo znači samo sat vremena dužeg sna, pitanje je da li i na koji način ova promena može da nas poremeti.