Danas počinje primena Zakona o upravnom postupku

Do dokumenata bez čekanja na šalteru

Pančevo, Sre, 08/06/2016 - 12:15
Ivana Predić


Od danas (sreda 8. juna) počinju da se primenjuju članovi 9, 103. i 209. Zakona o opštem upravnom postupku (Službeni glasnik RS br. 18/2016), koji se odnose na razmenu podataka iz službenih evidencija koje vode organi i organizacije, saopštavaju iz Gradske uprave Pančevo.

Cilj primene ovih članova Zakona je da se upravni postupak vodi bez odugovlačenja, uz smanjenje troškova za stranke u postupku, kao i da se broj dokumenata koje stranka treba da priloži uz zahtev za pokretanje upravnog postupka smanji.

Gradska uprava grada Pančeva i drugi organi i organizacije koji vode službene evidencije, kako stoji u saopštenju, dužni su da po službenoj dužnosti obave uvid, pribavljaju i obrađuju podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, a koji su neophodni za odlučivanje u postupku.

Ukoliko tu službenu evidenciju vodi neki drugi organ, onaj koji vodi postupak te podatke traži hitno, a organ koji vodi evidenciju je dužan da mu dostavi podatke u roku od 15 dana.

Podatake iz svih evidencija službenici mogu da pribave na više načina – elektronskim uvidom, fizičkim uvidom u evidenciju ili na upit.

Zakonom je navedeno da podatke razmenjuju zaposleni po službenoj dužnosti besplatno, a stranka ukoliko želi, može dati izjavu da će pribaviti sve ili pojedine podatke sama (i tada plaća taksu), ali tada i dalje ostaje obaveza organa da prikupi podatke koji nedostaju.
MarketingNajnovije vesti