Ilustracija: OpenStax College
Povodom Evropske nedelje prevencije raka grlića materice

Dom zdravlja organizuje predavanja i preglede

Pančevo, Uto, 19/01/2016 - 12:25
Ivana Predić

Povodom obležavanja Evropske nedelje prevencije raka grlića materice (24-30. januar) Dom zdravlja Pančevo pripremio je niz akcija. U ponedeljak, 18. januara, dr Jasmina Savković, spec. ginekologije i akušerstva održala je učenicima četvrte godine Srednje tehničke škole „23 maj” Pančevo, predavanje na temu očuvanja reproduktivnog zdravlja i prevencije nastanka raka grlića materice. Dan kasnije dr Slađana Staletović Vukmirović, spec. ginekologije i akušerstva, sprovela je edukacija za učenike četvrte godine Ekonomsko-trgovinske škole „ Paja Marganović”. Istog dana dr Goran Zdravković, spec. ginekologije i akušerstva, priredio je predavanje za zaposlene u JKP ,,Grejanje“ Pančevo, gde će biti organizovana i akcija preventivnih pregleda. Žene koje rade u JKP ,,ATP“ Pančevo takođe će biti u mogućnosti da poslušaju predavanje na temu prevencije raka grlića materice i da provere svoje zdravlje.

Akcija preventivnih pregleda biće organizovana i za građane u subotu, 23. januara, od 8 do 11 sati u Mesnoj zajednici ,,Tesla“ Pančevo.

Rak grlića materice (karcinom grlića materice, cervikalni karcinom) je treći po učestalosti maligni tumor u svetu i sa više od pola miliona novih slučajeva svake godine čini 8.8% svih slučajeva raka u žena. U Srbiji je rak grlića materice, posle karcinoma dojke, na drugom mestu i čini u Vojvodini 7,2% a u Centralnoj Srbiji 8.7% svih novo-otkrivenih slučajeva kancera u žena.

Dr Goran Zdravković, ginekolog u Službi za zdravstvenu zaštitu žena Doma zdravlja Pančevo, navodi da se veliki broj žena prvi put javi ginekologu kada je bolest uznapredovala i kada je lečenje teško i neizvesno. Zbog toga je, smatra on, najvažniji deo borbe protiv raka glića materice uvođenje organizovanog skrining programa jer ranim otkrivanjem i uspešnijim lečenjem, značajno se poboljšava kvalitet života žena, omogućava očuvanje fertiliteta i sa ekonomskog aspekta višestruko smanjuju troškovi lečenja.

Doktor poručuje da redovne ginekološke preglede treba započeti u prve tri godine posle početka seksualne aktivnosti, a najkasnije u starosti od 21 godine. Za seksualno aktivne žene mlađe od 30 godina, kao i za žene iz grupe povišenog rizika, predlaže se uzimanje citološkog brisa jednom godišnje. Posle 65 godina, pod uslovom da je žena redovno dolazila na preglede i da su nalazi bili normalni, citološki bris može se raditi u dužim vremenskim intervalima, na tri godine.
MarketingNajnovije vesti