Boravak stručnjaka iz Japana

Ekološke radionice u Pančevu

Pančevo, Ned, 19/06/2016 - 22:02
Mirjana Marić


U okviru realizacije projekta „Podizanje kapaciteta za analizu i mere smanjenja dugotrajnih organskih zagađujućih supstanci u Srbiji“, koji se sprovodi na osnovu sporazuma sklopljenog između Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA), Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Udruženja za unapređenje životne sredine iz Hjoga i Grada Pančeva iz 2014. god., u Pančevu će od 20. do 22. juna 2016. godine boraviti stručnjaci iz Japana.

U sklopu trodnevne posete predviđeno je održavanje radionice u Gradskoj upravi, otvoreni čas – radionica na brodu za studente Hemijskog fakulteta, pančevačke srednjoškolce i učenike iz Futoga, a poslednjeg dana će delegacija iz Japana obići kompleks HIP Petrohemije i park prirode „Ponjavica“.

Na radionici će biti predstavljene prezentacije „Ekologija i zdravlje ljudi” (prim dr Radmila Jovanović, Zavod za javno zdravlje Pančevo), predavanje iz oblasti dugotrajnih zagađujućih materija (Prof. dr Takeshi NAKANO, Osaka University and Hyogo Environmental Advancement Association), aktivnosti Hjogo Prefekture u oblasti hemijskih supstanci koje nisu obuhvaćene zakonskom regulativom (dr R. Yoshiki, Hyogo Prefectural Institute of Environmental Sciences), studija slučaja za edukaciju u oblasti ekologije (Mr. Hino, Hyogo Hands-on Ecology Center, Japan) i „Zbrinjavanje otpada od pesticida” (Maja Sudimac, str. saradnik Instituta „Tamiš” Pančevo).

Poziv za radionicu je upućen profesorima srednjih škola, operaterima JIZ, Zavodu za javno zdravlje Pančevo i Institutu Tamiš Pančevo i stručnim službama Gradske uprave grada Pančeva. Radionici će prisustvovati Vladimir Beškoski, koordinator za sprovođenje projekta u Srbiji, prof. Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i saradnici na projektu.

Drugi dan će biti organizovan otvoreni čas-radionica na brodu za studente i srednjoškolce (okvirno trajanje 3 sata), sa temama „Mogući izvora zagađenja medija životne sredine i načini sanacije prirodnih resursa.”
MarketingNajnovije vesti