Kolinija ptica pre početka radova
Saopštenje Ekološkog pokreta Padina

EKOP: U Padini uništene kolonije ptica

Izvor: 
EKOP Sub, 09/07/2016 - 10:45

Saopštenje Ekloškog pokreta Padina:

Članovi EKOP-a su prošle nedelje, odnosno 24, 25. i 26. juna primetili da kroz Padinu prolazi veliki broj kamiona-šlepera sa utovarenim peskom. Krenuli smo u istraživanje odakle se taj pesak eksploatiše. Naišli smo na otvoren iskop odmah iza naseljenog mesta Padina, na mestu gde je pre mesec dana izvršeno evidentiranje kolonije ptica pčelarica i lasta bregunica, koje su na listi zaštićenih vrsta Srbije. Tom prilikom smo takođe utvrdili da se radi o iskopu velikog obima, jer smo na licu mesta zatekli veliki broj kamiona i bagera. U razgovoru sa vozačima pomenutih mašina, nismo dobili nikakve informacije o radovima, pa smo alarmirali svoje članove. Fotografije i snimke zatečenog stanja na lokaciji postavili smo na društvene mreže i za ovaj problem se zanteresovao veliki broj građana Padine. Posle postavljanja informacija na društvene mreže, opštinska inspekcija je obustavila iskopavanja na lokaciji.

EKOP je utvrdio da su potpuno uništene obe kolonije ptica. Stoga je EKOP, na osnovu zakona o dostupnosti informacija, podneo Zahtev za dostavljanje informacija od javnog značaja, i to: dokumentaciju na osnovu kojih se vrši eksploatacija peska na lokaciji, od Opštinske uprave Kovačica, JKP Padina i MZ Padina koja je nosilac prava koriščenja državnog zemljišta na kojem je vršen iskop. Očekujemo da će nam tražene informacijie biti dostavljene u zakonskom roku.

Nedelju dana kasnije, odnosno 2. jula, u večernjim časovima oko 22h od strane građana Padine smo dobili informaciju da je na lokaciji zatečena teška mehanizacija sa utovarivačima, te su se građani samoinicijativno okupili na licu mesta i zaustavili radove do dolaska predstavnika državnih organa i policije. Tom prilikom radovi su do daljnjeg obustavljeni.

EKOP je od osnivanja do danas, pored ostalih aktivnosti izvršio evidentiranje ugroženih, retkih i zaštićenih vrsta ptica, životinja, biljaka i gljiva i utvrdio da se na području delovanja EKOP-a odnosno područje naseljenog mesta Padina i okoline, gnezde i borave razne zaštićenje vrste kao naprimer Zlatne Vuge, Pupavac, Češljugar, Stepski soko, Tekunice, gljive vrste Amanita vittadini…

Sa ciljem zaštite životne sredine i radi sprečavanja daljeg narušavanja prirodnog staništa zaštićenih i ugroženih vrsta, EKOP je preduzeo određene korake sa ciljem stavljanja areala naseljenog mesta Padina pod određeni stepen zaštite.
MarketingNajnovije vesti