nagrada Photo: Gradska uprava
Društvo

Grad Pančevo dobitnik priznanja “BEES AWARD 2015”

Pančevo, Sre, 16/12/2015 - 22:12
Mirjana Marić
Pančevo se predstavilo na biznis konferenciji o energetskoj efikasnostiPančevo je dobitnik priznanja “BEES AWARD 2015” za jasno opredeljenje ka racionalnom korišćenju energije, podizanje nivoa energetske efikasnosti i korišćenja alternativnih izvora energije verifikovanom kroz Strategiju razvoja grada Pančeva do 2020. godine, kao i kreiranje pozitivnog i podsticajnog ambijenta sa privrednim sektorom, stručnom javnosti i građanstvom. Odluku o dodeli javnog priznanja, koje je svečano uručeno gradonačelniku Saši Pavlovu, doneo je Stručni žiri i kompanija "Mas medija internešnl", organizator 3. Međunarodne biznis konferencije “BEES 2015” na temu razvoja tržišta energetske efikasnosti kroz nove modele finansiranja, održanoj 15. decembra u beogradskom Sava centru. 

Gradonačelnik Pančeva Saša Pavlov prezentovao je na konferenciji aktivnosti Pančeva vezano za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije. Delegaciju Pančeva činili su i članica Gradskog veća Jelena Batinić, direktorka JKP “Grejanje” Sandra Božić i glavni inženjer Vladimir Gavranović, kao i Biljana Miladinović, Biljana Đordan i Jasmina Radovanović, predstavnice nadležnih službi Gradske uprave.

U svom izlaganju pred mnogobrojnim predstavnicima domaćih kompanija i institucija i predstavnicima preko 25 stranih država u okviru prvog panela gradonačelnik Saša Pavlov prezentovao je projekat “BANAT SUN 4 ALL” koji se sprovodi u okviru programa prekogranične saradnje Rumunija-Srbija IPA 2007-2013. godine gde je grad Pančevo uzeo učešće u saradnji sa prekograničnim partnerom opštinom Lugoš iz Rumunije. Ovo je pilot projekat za promociju i implementaciju solarne energije za proizvodnju tople potrošne vode, kao primer dobre prakse u lokalnoj samoupravi. 

Sadržaj ovog pilot projekta je utvrđivanje opravdanosti primene solarne energije za potrebe grejanja tople potrošne vode (TPV), u okviru sistema daljinskog grejanja u gradu Pančevu i javnih zgrada u opštini Lugoš (Rumunija). Projekat je u skladu sa strategijom razvoja grada Pančeva za period 2014-2020. i to u okviru strateškog prioriteta 7. Podizanje nivoa energetske efikasnosti i korišćenja alternativnih izvora energije.

pavlov
Photo: Gradska uprava
bees3.jpg

Strateški cilj projekta je povećanje učešća novih inovativnih tehnologija kao podrška održivom razvoju u gradu Pančevo- opština Lugoš, a specifični ciljevi su: Stvaranje preduslova za unapređivanje i osavremenjavanje sistema grejanja u Pančevu izgradnjom sistema solarnih kolektora i obezbeđivanje kontinuiranog praćenja praktične primene pilot sistema. Osnovni značaj ovog projekta je to što će se smanjiti zagađenje životne sredine, promovisati održiva proizvodnja i potrošnja energije i podići svest građana o značaju obnovljivih izvora energije. 

Gradonačelnik Saša Pavlov zahvaljujući se na prepoznatim naporima grada Pančeva da pokrene projekte u ovoj oblasti istakao je ovom prilikom: 

- Pančevo se na ovoj konferenciji predstavilo sa svim onim projektima koje je uradilo u oblasti energetskih ušteda i razvoja alternativnih izvora energije. Glavni projekat s kojim se predstavljamo je projekat rađen u saradnji sa Rumunijom u okviru programa prekogranične saradnje, a to je projekat "Banat san for ol", koji će biti realizovan u narednih 12 meseci i odnosi se na primenu solarne energije, odnosno substitucije gasa za proizvodnju tople potrošne vode u daljinskom sistemu grejanja. Na takav način mi smo sigurni da će se ostvariti ušteda energenata za ovu namenu negde na nivou 49% tj. ušteda u samom funkcionisanju grejanja, a ja sam siguran i kvalitetnije snabdevanje građana toplom potrošnom vodom i u letnjem i u zimskom periodu. Grad će prezentovati i neke projekte zbog kojih je i dobio nagradu Lidera održivog razvoja, a to su istraživanja koja smo imali u pogledu korišđenja biomase u sistemu daljinskog grejanja, ostrvo održivog saobraćaja - projekat koji smo ostvarili u saradnji sa Provincijom Ravena i prikazaćemo neka ranija istraživanja koja su vezana za korišćenje geotermalnih izvora koji opet i u skladu sa Strategijom razvoja grada Pančeva od 2014 do 2020. godine nameću i neke nove obaveze."

sednica
Photo: Gradska uprava
bees4.jpg

Direktorka JKP "Grejanje" Sandra Božić u izjavi medijima napomenula je: 

- Značaj ovakvih skupova zaista je veliki obzirom da razgovaramo o energetskoj efikasnosti i što Grad Pančevo može da pokaže primere dobre prakse u korišćenju obnovljivih izvora energije. Mi se danas prezentujemo sa "Banatskim suncem za sve",  projektom čija će implementacija krenuti u januaru i koji će u narednih godinu dana omogućiti postavljanje solarnih panela na oko 900 m2 oko toplane Kotež 2, kako bismo poboljšali kvalitet sanitarne tople vode za sve korisnike kojih ima oko 3000 u tom delu grada. Takođe, razgovarali smo i razgovraćemo i o biomasi i o nekim drugim projektima koji se tiču energetske efikasnosti, a koji su vrlo primenjivi na lokalne samouprave pogotove one kakvo je Pančevo jer mi smo zaista spremni za upotrebu altrnativnih izvora čim pronađemo partnera koji bi učestvovao u finansiranju i izradi projekata ove vrste."

U okviru konferencije održana je berza projekata – prezentacija pripremljenih projekata u lokalnim samopravama, kao i "B2B" (biznis tu biznis) sastanci sa kompanijama i finansijskim institucijama. Grad Pančevo i Grad Novi Pazar jedine su lokalne samouprave Srbije koje su se predstavile na konferenciji i jasno iskazale opredeljenost i kroz konkretne projekte da primenjuju i razvijaju koncept energetske efikasnosti, još uvek nedovoljo primenjen u Republici Srbiji. 
MarketingNajnovije vesti