trudnica Foto: pixabay
Društvo

Grad Pančevo poziva parove da podnesu zahtev za sufinansiranje vantelesne oplodnje u 2016. godini

Pančevo, Sre, 19/10/2016 - 15:42
Mirjana Marić


Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja Gradske uprave grada Pančeva poziva sve zainteresovane parove bez dece sa teritorije grada Pančeva da podnesu zahtev za ostvarivanje prava na sufinansiranje troškova za vantelesnu oplodnju u 2016. godini za treći i za četvrti pokušaj. Mogućnost sufinansiranja od strane Grada ograničava se na samo jedan put.

Uslovi za ostvarivanje prava na sufinansiranje troškova za vantelesnu oplodnju u 2016. godini za treći put su:

– da žena u 2016. godini bude starosne dobi između 40 i 42 godine, tj. da ima više od 40 godina, a manje od 42 godine;

– da imaju državljanstvo Republike Srbije;

– da imaju prebivalište na teritoriji grada Pančeva najmanje godinu dana pre dana podnošenja zahteva;

– da ispunjavaju zdravstvene kriterijume koje je propisala Republička stručna Komisija Ministarstva zdravlja za vantelesnu oplodnju i asistiranu reprodukciju i

– da je po odluci Komisije par bio uključen u postupak vantelesne oplodnje u prethodna dva pokušaja.

Uslovi za ostvarivanje prava na sufinansiranje troškova za vantelesnu oplodnju u 2016. godini za četvrti put su:

– da žena u 2016. godini ima navršenih najviše 42 godine života;

– da imaju državljanstvo Republike Srbije;

– da imaju prebivalište na teritoriji grada Pančeva najmanje godinu dana pre dana podnošenja zahteva;

– da ispunjavaju zdravstvene kriterijume koje je propisala Republička stručna Komisija Ministarstva zdravlja za vantelesnu oplodnju i asistiranu reprodukciju i

– da je po odluci Komisije par bio uključen u postupak vantelesne oplodnje u prethodna tri pokušaja.

Parovi koji ispunjavaju navedene uslove na osnovu mišljenja Komisije za ostvarivanje prava na vantelesnu oplodnju, nakon dobijanja finansijskih sredstava od grada Pančeva, mogu da po sopstvenom izboru obave postupak vantelesne oplodnje u jednoj od 16 zdravstvenih ustanova sa teritorije Republike Srbije, tj. pet državnih i 11 privatnih klinika, sa kojima Republički fond za zdravstveno osiguranje ima ugovor i koje imaju dozvolu zdravstvene inspekcije Ministarstva zdravlja Republike Srbije za obavljanje navedene zdravstvene usluge.

Parovi ovo svoje pravo mogu ostvariti i u inostranstvu i u tom slučaju Sekretarijatu dostavljaju dokaz o postojanju zvanične dozvole nadležne zdravstvene inspekcije države u kojoj izabrana zdravstvena organizacija ima poslovno sedište, kao i dokaz o izvršenom konvertovanju dinarskih sredstava u zvaničnu valutu države u kojoj se obavlja postupak vantelesne oplodnje.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti pozivom na broj 013 308-871, a lice zaduženo za kontakt je Dragana Dačić.

Naime, do sada je Grad Pančevo sufinansirao treći pokušaj vantelesne oplodnje, a odlučeno je da ubuduće finansira i četvrti pokušaj i u tom slučaju podigne starosnu granicu žene na 42 godine, nakon što je Republički fond za zdravstveno osiguranje 25. juna 2016. godine usvojio izmenu Pravilnika o obimu i sadržaju prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i participaciji za 2016. godinu u delu koji se odnosi na vantelesnu oplodnju, te se iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja od juna meseca finansiraju tri pokušaja, umesto dosadašnja dva.
MarketingNajnovije vesti