Društvo

Grad Pančevo vlasnik gotovo 17 hektara službenih zgrada

Pančevo, Uto, 19/12/2017 - 08:52
Vladimir Đoković


 

U Pančevu ukupno 168.529 m2 službenih zgrada u vlasništvu je grada Pančeva, dok je još na 1.573 m2 Pančevo korisnik. U ovoj kategoriji su službene zgrade koje koriste škole, apotekte, ambulante, vrtići, biblioteka, mesne zajednice, Dom omladine i Kulturni centar, socijalne ustanove, domovi kulture po naseljenim mestima.

Grad Pančevo vlasnike je više od 539 hektara građevinskog zemljišta. A na 1.807 hektara građevinskog zemljišta Pančevo je korisnik. Prema preseku podataka iz katastarskih knjiga  sa kraja 2015. godine na 52,8 hektara šumskog zemljišta korisnik je gradski Vodovod.

Grad Pančevo je ukupno vlasnik 34.172 m2 poslovnih zgrada, a korisnik dodatnih 455 m2. To su poslovne zgrade koje koriste gradska javna preduzeća.

Kada su u pitanju “delovi zgrada” Pančevo je prema katastarskim podacima vlasnik dodatnih ukupno 3.717 m2. Dok je korisnik ukupno 31.755 m2 delova zgrada.
MarketingNajnovije vesti