Građani biraju najbolji projekat u procesu participativnog budžetiranja

Javne prezentacije radova studenata Arhitektonskog fakulteta

Pančevo, Pet, 02/09/2016 - 14:38
Mirjana MarićPANČEVO, 2. septembra – Javne prezentacije radova svršenih studenata Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu biće održane u Maloj sali Gradske uprave grada Pančeva od 5. do 7. septembra 2016. godine.  

Na prezentacijama će mladi stručnjaci u oblasti urbanizma i regionalnog razvoja predstaviti svoje projekte, koji su nastali u studijskom programu Integralni urbanizam, tokom prolećnog semestra 2015/16. školske godine. Rezultat ove saradnje je 27 integralnih urbanih projekata, kojima je poligon za izradu bila teritorija grada Pančeva, a razvojni okvir „Strategija razvoja grada Pančeva 2014-2020“.

Cilj ove prezentacije je selekcija nekoliko projekata za participativno budžetiranje. Selekciju projekata će vršiti Grad Pančevo na osnovu stepena spremnosti projekata, usklađenosti sa prioritetima grada Pančeva, visine sredstava potrebnih za realizaciju projekta, brzine realizacije projekata, kao i na osnovu drugih relevatnih kriterijuma.

Selektovani projekti će biti razrađeni od strane stručnih službi Gradske uprave, uz podršku i učešće svršenih studenata-autora i mentorskog tima Arhitektonskog fakulteta.

Na ovaj način, projekti treba da budu spremni za glasanje građana za izbor najboljeg projekta u procesu participativnog budžetiranja, a koje će biti održano u okviru proslave Dana grada Pančeva, 8. novembra 2016. godine. Sredstva za realizaciju najboljeg projekta biće predviđena odlukom o budžetu grada Pančeva za 2017. godinu.

Dana 5. 7. 2016. godine studenti su odbranili svoje master projekte i time stekli zvanja Master inženjer urbanizma i regionalnog razvoja, a završna izložba projekata je održana u Pančevu u periodu od 7. 7. 2016. do 15. 7. 2016. godine u holu Gradske uprave grada Pančeva.

S obzirom na to da je Skupština grada Pančeva na sednici održanoj 20. 7. 2016. godine donela Odluku o uključivanju građana Pančeva u proces donošenja odluke o raspodeli dela sredstava budžeta Grada, kroz model participativnog budžetiranja, kao i da je saradnja sa Arhitektonskim fakultetom Univerziteta u Beogradu imala dobre rezultate, grad Pančevo je uputio poziv Arhitektonskom fakultetu da bude partner Gradu u procesu participativnog budžetiranja za 2017. godinu. Arhitektonski fakultet je prihvatio poziv, pa je na čelu sa mentorskim timom fakulteta i mladim stručnjacima odabrao jedan broj projekata koji se izdvajaju svojim kvalitetom, a koji će biti predmet daljih prezentacija i razrade.
MarketingNajnovije vesti