Društvo

Javni poziv za dodelu nagrada najboljim studentima/kinjama grada Pančeva, na završnim godinama studija u školskoj 2015/16. godini

Pančevo, Pet, 24/06/2016 - 11:34
Mirjana Marić


PANČEVO - Regionalni centar za talente “Mihajlo Pupin” Pančevo i Kancelarija za mlade grada Pančeva pozivaju studente i studentkinje koji su školske 2015/16. prvi put upisali završnu godinu četvorogodišnjih studija ili studija u dužem trajanju (drugi stepen studija po Bolonjskom sistemu školovanja) na fakultetima čiji je osnivač Republika Srbija, a koji ispunjavaju sledeće uslove:

– državljani su Republike Srbije ili imaju status izbeglice ili raseljenog lica,

– imaju prebivalište na teritoriji grada Pančeva, odnosno boravište za lica koja imaju status izbeglog ili raseljenog lica,

– prvi put su upisali završnu godinu studija u školskoj 2015/16. godini,

– imaju prosečnu ocenu tokom svih godina studiranja najmanje 9,00,

da se prijave na Javni poziv za dodelu nagrada najboljim studentima/kinjama grada Pančeva, za postignite rezultate tokom školovanja i obrazovanja, za školsku 2015/16. godinu.

Potrebno je da studenti i studentkinje koji ispunjavaju navedene uslove, dostave sledeću dokumentaciju:

- Prijavu (pisanu u slobodnoj formi) sa kratkom biografijom sa adresom, brojem telefona i imejlom,

- potvrdu fakulteta o upisu završne godine studija u školskoj 2015/2016. godini,

- potvrdu fakulteta o prosečnoj oceni tokom svih godina studiranja,

- kopiju lične karte i

- kopiju uverenja o državljanstvu, odnosno dokumenta kojim se dokazuje status izbeglog ili raseljenog lica.

Navedenu dokumentaciju dostaviti u zatvorenoj koverti, sa naznakom Prijava na Javni poziv za dodelu nagrada najboljim studentima/kinjama grada Pančeva, za postignite rezultate tokom školovanja i obrazovanja, za školsku 2015/16. godinu, najkasnije do 15.07.2016. godine, Kancelariji za mlade grada Pančeva (Gradska uprava grada Pančeva, 2. sprat, kancelarija broj 204), radnim danima od 9 do 15 časova, ili sa istom naznakom poslati poštom, na sledeću adresu:

Gradska uprava grada Pančeva-Kancelarija za mlade (Kancelarija 204)

Trg kralja Petra I, broj 2-4, 26000 Pančevo

Prijavu dostaviti i elektronskim putem, na mejl [email protected]. Za sve dodatne informacije studenti i studentkinje se mogu obratiti Kancelariji za mlade grada Pančeva, putem telefona 013/308-907 ili mejla [email protected].
MarketingNajnovije vesti