Foto: Medija centar Beograd
Društvo

Loš odnos Vlade Srbije u zaštiti ličnih podataka

Izvor: 
Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Čet, 18/02/2016 - 08:28

BEOGRAD - Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Rodoljub Šabić,  je u pismu Vladi Srbije upućenom 16. februaraukazao na potrebu kvalitativne promene odnosa nadležnih, posebno Vlade, prema stanju u važnoj oblasti ljudskih prava kakva je zaštita podataka o ličnosti.

 

On je naveo i da je prošlo pet i po godina od kako je Vlada usvojila Strategiju zaštite podataka o ličnosti, a da ne postoji ni „posebno radno telo, ni akcioni plan", koji su trebalo da budu doneti u roku od 90 dana od dana usvajanja Strategije.

„Posledica nepostojanja strateškog pristupa je izostanak niza nužnih aktivnosti i mnoštvo propusta. Ilustracije radi, posebno drastičan, neshvatljiv primer je nedonošenje Uredbe o zaštiti naročito osetljivih podataka. Iako je Uredba morala biti doneta u roku od šest meseci od stupanja na snagu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, nadležno Ministarstvo pravde je nikada nije pripremilo, pa Vlada s njenim donošenjem docni skoro sedam godina!", kaže se u pismu.

Šabić skreće pažnju da je slično i sa donošenjem novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Iako je, na inicijativu Poverenika, potreba donošenja novog zakona, prepoznata još sredinom 2012. godine i u tu svrhu formirana nekakava međuresorska radna grupa izostao je bilo kakav efekat. Ni to što je Poverenik pre godinu i po dana pripremio i stavio Vladi na raspolaganje kompletan Model novog zakona, nije pomoglo, naprotiv. Vlada jeste u Akcionom planu za Poglavlje 23 u pregovorima sa EU utvrdila da će novi zakon biti donet do kraja 2015.g. a da će osnovu predstavljati Model koji je pripremio Poverenik. Međutim, zakon nije donet, a Nacrt koje je prezentiralo Ministarstvo pravde gotovo da nema dodirnih tačaka sa modelom Poverenika, čime je Akcioni plan za Poglavlje 23, usaglašen sa EU, prekršen i pre nego što je Poglavlje otvoreno.

Poverenik je podsetio da je o ovim problemima u nekoliko navrata razgovorao sa premijerom lično i da je u tim prilikama stekao utisak da na isti način gledaju na potrebu donošenja Akcionog plana za sprovođenje strategije zaštite podataka o ličnosti i novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, ali događaji koji su usledili to nažalost nisu potvrdili. Stoga je Poverenik pismom još jednom ukazao na to da je kvalitativna promena odnosa nadležnih, posebno Vlade prema stanju u ovoj oblasti, bitan uslov za ostvarivanje ciljeva definisanih u Akcionom planu za poglavlje 23 i što je još mnogo važnije za stvarnu, realnu garanciju prava koja građanima Srbije jemče Ustav i zakoni.
MarketingNajnovije vesti