Društvo

NEKADA SMO BILI NAJBOLJI: Pančevo tone na listi transparentnosti gradova Srbije

Izvor: 
013info Uto, 02/06/2020 - 14:24

Prema podacima Transparentnosti Srbija, od 145 rangiranih gradova i opština Srbije Pančevo je na 49. mestu sa isto toliko dobijenih bodova za transparentnost rada.

Zanimljivo da je Pančevo 2015. godine bilo na petom, 2017. na prvom mestu i od tada kreće pad - 2019. je bilo na 43, a eto ove godine na 49. mestu

Prema lokalnom indeksu transparetnosti najtransparentnije lokalne samouprave u Srbiji su Bečej, Novi Pazar i Sombor, navodi se u danas predstavljenom istraživanju.
 
Od pančevačkih vlasti tranparentniji su Bojnik, Dimitrovgrad, Ljubovija, Osečina, Priboj, Ivanjica , Gadžin Han, Vladičin Han, Leskovac, Vranje i mnoge druge varoši u Srbiji.

U Južnobanatskom regionu transparentnije je Plandište.

Neka od pitanja na koje je Pančevo dobilo  NULU kao ocenu su:

 • Da li su odluke koje usvaja skupština objavljene i dostupne na sajtu? 
 • Da li su odluke koje usvaja gradsko veće obavljene i dostupne na sajtu? 
 • Da li su odluke koje je usvajala skupština u protekla 24 meseca dostupne na sajtu?
 • Da li su odluke koje je usvajalo gradsko veće u protekla 24 meseca dostupne na sajtu? 
 • Da li su na sajtu objavljeni predlozi akata pre razmatranja na sednici skupštine?
 • Da li su na sajtu objavljeni rezultati glasanja na poslednjoj sednici skupštine?
 • Da li su na sajtu objavljeni podaci kako su pojedinačno i poimenice odbornici glasali?
 • Da li su na sajtu objavljeni rezultati glasanja sa sednica skupštine u proteklih 24 meseca?
 • Da li su na sajtu objavljeni amandmani podneti na predloge akata koji su razmatrani na poslednjoj sednici?
 • Da li su na sajtu objavljena obrazloženja podnetih amandmana?
 • Da li je na sajtu objavljen dnevni red naredne sednice skupštine?
 • Da li se sednice skupštine prenose direktno putem medija ili se objavljuju zapisnici (transkripti) ili emituju snimci sa sednica ili su dostupni snimci/prenosi na sajtu JLS? 
 • Da li su mesečni izveštaji (ili kumulativni mesečni izveštaji) o izvršenju budžeta dostupni na sajtu?
 • Da li je održana javna rasprava o budžetu – anketiranje građana ili konsultativni skupovi? 
 • Da li su u uslužnom centru (šalter sali) ili u prostorijama uprave vidno istaknuti rokovi za izdavanje dokumenata i uputstva?
 • Da li u uslužnom centru (šalter sali) ili prostorijama uprave postoje podaci o prijavi korupcije?
 • Da li na u uslužnom centru (šalter sali) ili prostorijama uprave postoji mogućnost da građani prijave nepravilnosti u radu odnosno kršenje zakona?
 •  Da li na sajtu postoje mehanizmi za prijavu korupcije?
 • Da li na sajtu postoji opcija da građani prijave nepravilnosti u radu odnosno kršenje zakona?
 • Da li svi mehanizmi za prijavu korupcije i nepravilnosti dozvoljavaju anonimne prijave? 
 • Da li korisnik usluga JLS može da prati tok (status) predmeta na sajtu?
 • Da li su na sajtu dostupni podaci o postupanju po žalbama, predstavkama i prigovorima?
 • Da li postoje definisani termini za susret gradonačelnika/predsednika opštine (ili zamenika) sa građanima?
 • Da li su vidno dostupni podaci o kontaktu predsednika opštine/gradonačelnika ili zamenika sa građanima?
 • Da li se održavaju redovne konferencije za novinare (bar jednom mesečno) gradonačelnika/predsednika opštine?
 • Da li opština sprovodi ispitivanje zadovoljstva građana korisnika usluga opštinske uprave u poslednje četiri godine?
 • Protiv JLS  nisu podnošene žalbe u 2019. godini zbog nedostavljanja (ignorisanja zahteva) informacija od javnog značaja?
 • Da li je informacija o podnošenju zahteva za slobodan pristup informacijama vidljiva u uslužnom centru (šalter sali) ili prostorijama uprave?

 

 

 
MarketingNajnovije vesti