Foto: Pixabay.com
Društvo

Novi pokušaj vantelesne oplodnje o trošku države

Pančevo, Sub, 25/06/2016 - 15:32
Mirjana Marić


Republički fond za zdravstveno osiguranje saopštio je da od 25. juna stupa na snagu Pravilnik kojim je definirano da RFZO finansira i treći pokušaj vantelesne oplodnje.

Na inicijativu RFZO izmenjen je Pravilnik o obimu i sadržaju prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i participaciji za 2016. godinu u delu koji se odnosi na vantelesnu oplodnju, tako da se iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja finansiraju tri pokušaja, umesto dva, koliko je bilo propisano do sad. Vlada Republike Srbije je dala saglasnost na navedeni Pravilnik, koji je i objavljen je u Službenom glasniku broj 57/16 od 17. juna 2016. godine.

Od danas, kada pravilnik stupa na snagu, osigurana lica RFZO će imati mogućnost da treći pokušaj vantelesne oplodnje obave na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja i to pod istim uslovima koji važe za prvi i drugi pokušaj, a koje je utvrdila Republička stručna komisija za lečenje postupcima BMPO.

Osigurana lica koja se prijavljuju za treći pokušaj VTO takođe imaju mogućnost da se prilikom izlaska na lekarsku komisiju filijale opredele da proces obave u jednoj od pet državnih ustanova (KC Srbije, GAK Narodni front, KC Niš, KC Vojvodine i OB Valjevo) ili u jednoj od 11 privatnih ustanova sa kojima RFZO ima zaključen ugovor.

Republički fond je obezbedio dovoljne kapacitete do kraja godine, za sva tri pokušaja vantelesne oplodnje kako u državnim, tako i u privatnim zdravstvenim ustanovama.
MarketingNajnovije vesti