‚‚Dečja radost"

NTC program učenja uskoro u pančevačkim vrtićima

Pančevo, Čet, 07/04/2016 - 20:26
Tanja Marin

PANČEVO - Uvidnom konferencijom, prezentacijom aktivnosti i predstavljanjem partnera počeo je desetomesečni projekat ‚‚Smart Children Network - SMART". Nosilac ovog projekta je pančevačka Predškolska ustanova ‚‚Dečja radost" uz partnersku podršku Visoke škole strukovnih studija ‚‚Mihailo Pavlov" iz Vršca i vrtićem ‚‚Suncokret" iz rumunskog grada Rešice. Ovim projektom je planirana edukacija vaspitača, roditelja i dece za rad po NTC sistemu učenja. Ovaj projekat se realizuje i finansira iz IPA projekata prekogranične saradnje između Srbije i Rumunije. 

Ovo će biti projekat edukacije, ali i projekat međusobne razmene iskustava, dobre, ali i loše prakse, kako bi se uspostavio što bolji odnos između partnera i razvijala saradnja, kako bi se i kroz proces razvoja dinamike grupnog rada razvija i razumevanje između partnera, kako bi svako ozbiljno doprineo uspešnosti projekta ‚‚SMART", istakli su učesnici.  

- Tokom ovog projekta radićemo na implementaciji NTC programa učenja, radićemo testiranje dece  i na kraju ćemo imati završnu manifestaciju pod nazivom ‚‚Smartisimo", gde ćemo videti šta smo naučili jedni od drugih. Ovo je prilika i da upoznamo Grad sa projektom i onim što radimo, kao i da pokažemo da možemo biti nosioc ovako važnog projekta, a posle njega i vlasnici projekta od čega će najveću korist imati deca i ustanova ‚‚Dečja radost". Projektom ‚‚SMART" smo počeli prekograničnu saradnju i nadam se da se nećemo ovde zaustaviti, istakla je Ružica Beč, direkrotka Predškolske ustanove ‚‚Dečja radost"

Ranko Rajović, kao autor, će biti odgovoran za edukaciju ljudi za NTC sitem učenja. Visoka škola strukovnih studija ‚‚Mihailo Pavlov" godinama unazad sarađuje sa njim na NTC programima, pa će iz tog razloga će imati zadatak da pruži stručnu pomoć prilikom verifikacije i uvođenja programa u rad sa predškolskom decom. 

- Visoka škola je će na terenu snimiti situaciju kod dece predškolskog uzrasta, kao i stavove vaspitača i roditelja po pitanju ovog programa na početku i na kraju projekta, kako bismo videli kakav je učinak i kakvi su konkretni efekti samog metoda, odnosno korišćenje metoda u neposrednom radu sa predškolskom decom. Naš zadatak biće i da, zajedno sa doktorom Rajovićem osmislimo priručnik koji bi vaspitači i kasnije mogli da koriste u radu. S druge strane, organizovaćemo i seminare za naše studente, koji će se baviti NTC metodom - njenim prednostima, osnovnim principima i metodama rada, predstavila je značaj Visoke škole u ovom projektu direktorka Jelena Prtljaga.  

Uloga Visoke škole, s obzirom na veliko iskustvo međunarodne i prekogranične saradnje, biće i da promoviše interkulturne vrednosti među partnerima, poboljšanje komunikacije među partnerima i unapređenje međusobne saradnje. 

NTC sistem učenja se zasniva na podizanju dečje inteligencije u predškolskom i školskom periodu. Ovaj sistem učenja polazi od toga da ineligencija nije nasledna, već je nasledan broj nervnih ćelija. Intelektualne sposobnosti zavise od veza između nervnih ćelija, takozvanih – sinapsi. One se nalaze u kori velikog mozga koja je zadužena za kognitivne sposobnosti. Upravo na uspostavljanju tih veza i značaju njihovog ostvarivanja radili su stručnjaci ‚‚Nikola Tesla centra". Tako je nastao program NTC sistema učenja, čiji je cilj da stimuliše mentalni razvoj dece, razvije koordinaciju pokreta i motorike, brzinu razmišljanja i zaključivanja. Autor samog programa je dr Ranko Rajović, lekar specijalista interne medicine, a oblast kojom se bavi je neuroendokrinologija. Saradnik je UNICEF-a za ranu edukaciju i gostujući profesor na fakultetima u nekoliko država. Osnivač je Mense Srbije, čiji je predsednik bio u dva mandata, i inicijator i jedan od osnivača Mense Slovenije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

T. M. 
MarketingNajnovije vesti