civilno društvo Foto: civilnodrustvo.gov.rs
Saopštenje Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom

Obaveza otvaranja posebnog namenskog računa za budžetska sredstva

Pančevo, Uto, 22/03/2016 - 23:14
Mirjana Marić


Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije obaveštava organizacije civilnog društva da je ponovo uvedena obaveza otvaranja posebnog namenskog računa kod Uprave za trezor za one organizacije kojima se vrši prenos budžetskih sredstava. 

Ova obaveza definisana je Pravilnikom o izmeni Pravilnika o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna kod Uprave za trezor, (Službeni glasnik RS, br. 24/2016.)

Pravilnik možete preuzeti na sledećem linku.
MarketingNajnovije vesti