Društvo

Objavljen Konkurs za su/finansiranje programa i projekata u dvorani „Apolo“, za 2016. godinu

Pančevo, Sre, 04/05/2016 - 13:42
Mirjana MarićGradonačelnik grada Pančeva raspisao je Konkurs za su/finansiranje muzičkih, inovativnih, edukativnih i promotivnih programa i projekata za mlade u dvorani „Apolo“, u saradnji sa Domom omladine Pančevo, za 2016. godinu. 

Na osnovu Statuta grada Pančeva, Odluke o budžetu grada Pančeva za 2016. godinu, Strategije razvoja kulture u gradu Pančevu 2016-2020 i Strategije brige o mladima grada Pančeva 2014-2017, Gradonačelnik grada Pančeva raspiao je KONKURS za su/finansiranjemuzičkih, inovativnih, edukativnih i promotivnih programa i projekata za mlade u dvorani „Apolo“, u saradnji sa Domom omladine Pančevo, za 2016. godinu.

Putem ovog konkursa podržaće se programi/projekti koje realizuju udruženja građana grada Pančeva u neposrednoj saradnji i koordinaciji sa Domom omladine Pančevo, čiji je sadržaj namenjen mladima i koncipiran tako da se aktivnosti odvijaju u dvorani „Apolo“, uzimajući u obzir sledeće Kriterijume za vrednovanje i izbor programa/projekata:

– Prijava zadovoljava utvrđene standarde programa/projekta kao dokumenta (popunjen formular i kompletna projektna dokumentacija),

– Program/projekat je u skladu sa principima, prioritetima, ciljevima, merama i aktivnostima iz Strategije razvoja kulture u gradu Pančevu 2016-2020 i/ili Strategije brige o mladima grada Pančeva 2014-2017,

– Inovativnost programa/projekta,

– Edukativni aspekt programa/projekta,

– Program/projekat promoviše aktivizam i/ili kulturno stvaralaštvo mladih i za mlade u Pančevu,

– Program/projekat uključuje širu ciljnu grupu mladih,

– Program/projekat uspostavlja izgradnju partnerstava.

Imajući u vidu da je Konkurs koncipiran tako da programske/projektne aktivnosti treba da se odvijaju u dvorani „Apolo“, poseban uslov je obavezno partnerstvo udruženja – predlagača programa/projekta sa Domom omladine Pančevo. S tim u vezi, u razmatranje će biti uzeti samo programi/projekti povodom kojih postoji utvrđena saradnja sa Domom omladine i potpisan sporazum o partnerstvu koji spada u obaveznu projektnu dokumentaciju.

Pravo učešća imaju organizacije/udruženja građana koja su registrovana na teritoriji grada Pančeva.

Grad Pančevo ažurira bazu organizacija civilnog društva, pa je potrebno da sva udruženja građana dostave Upitnik za prikupljanje podataka o udruženjima građana grada Pančeva, za 2016. godinu. Ovaj upitnik i spisak potrebne prateće dokumentacije može se preuzeti ovde, ili u Sekretarijatu za javne službe i socijalna pitanja Gradske uprave grada  Pančeva, Trg kralja Petra I, kancelarija 204. Popunjen upitnik sa pratećom dokumentacijom dostavlja se u elektronskoj formi, na disku ili putem mejla [email protected].

Rok za konkurisanje na ovom Konkursu je do 2. decembra 2016. godine, odnosno do utroška sredstava opredeljenih za ovu namenu.

Aktivnosti programa/projekta koje Grad bude su/finansirao u okviru ovog Konkursa moraju biti realizovane do 31. decembra 2016. godine, a finalni narativni i finansijski izveštaj predaje se do 31. januara 2017. godine.

Više o konkursu pogledajte na sajtu Gradske uprave.
MarketingNajnovije vesti