Novac
Društvo

Od 6 milijardi dinara porez na plate doneo trećinu u budžet Pančeva

Pančevo, Čet, 10/09/2020 - 07:50
Vladimir Đoković

Skupština grada usvojila je Završni račun gradskog budžeta za prošlu godinu. Pančevo je ukupno ostvarilo 6,1 milijardu dinara prihoda, primanja i prenetih sredstava, a rashodi i izdaci iznosili su 5,28 milijardi dinara. Dok iz prošle budžetske u ovu godinu preneto 820 miliona dinara.

Kao sredstva tekuće budžetske rezerve koja su na dispoziciji Gradonačelniku potrošeno je 43 miliona dinara.

Trećina prihoda budžeta Pančeva, više od dve milijarde dinara, bila je od poreza na plate. Od poreza na imovinu oprihodovano je 720 miliona dinara, a naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine bila je 321 miliona dinara, dok je od davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta zarađeno 311 miliona dinara.

U građevinskom bumu kakav Pančevo doživljava ukupan prihod od doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta iznosio je 140 miliona dinara.


MarketingNajnovije vesti