Ko ne plati po poravnanju gubi letinu, a dobija krivičnu prijavu

Odzvonilo uzurpatorima državnih njiva

Pančevo, Ned, 17/07/2016 - 12:02
Vladimir Đoković

Zvone zvona za uzurpatore državnih oranica

PANČEVO - Agrarna 2015/2016 godina prošla je bez licitacije državnih oranica. Vlada Srbije je razrezala da oni koji su obradi državnih njiva pristupili, moraju da se registruju, i po hektaru plate 191 evro. Mnogi su se te obaveze u Pančevu setili tek pošto je otvoreno rečeno da će biti tretirani kao uzurpatori i da će im letina biti skidana i zaplenjena. Skupština Grada donela je odluku da će primeniti ovu zakonsku obavezu, formirano je radno telo, pa je do sada već više od 200 korisnika za ukupno više od 6.000 hektara platilo obavezu državi.

„191 evro je dosta niži iznos od realne zakupnine za državne oranice koje obrađuju. Radno telo će nastaviti da postupa po propisima i utvrdiće koje površine, ko obrađuje i koji su usevi u pitanju. Pošto su rokovi istekli preostali uzurpatori koji nisu platili 191 evro po hektaru su sada u prilici da preko poravnanja plate 3 puta prosečnu postignutu cenu zakupa po hektaru, koja je postignuta u katastarskoj opštini gde se državna njiva nalazi. Alternativa, za koju se pripremamo, je da skidamo useve sa državnih njiva koje koriste uzurpatori. Raspisali smo oglas da obezbedimo  mehanizaciju za tu namenu kao i da pronađemo skladišni prostor. To neće proči bez asistencije policije a prema uzurpatorima uslediće i krivične prijave za smetanje poseda a biće prevođeni i u pasivni status“ – ocenila je Zorica Repac, članica Gradskog veća zadužena za poljoprivredu koja je i na čelu radnog tela.

Za skidanje uzurpatorske pšenice se zakasnilo, ali nje je i inače malo u ataru jer su dominatni kukuruz i suncokret čija je berba od polovine avgusta. Obim uzurpiranih površina teško je utvrditi, ali valja imati u vidu da pančevačke vlasti čekaju saglasnost Ministarstva poljoprivrede da sledeće sezone ponude u zakup oko 9.000 hektara državnih njiva. Za ovu godinu do sada je plaćen zakup za oko 6.000 hektara.

„Ja ne razumem da je moguće da se neko uopšte usudi da bude uzurpator. Naš cilj u ovom radnom telu gde su uključeni i Sekretarijat za poljoprivredu i poljoprivredni inspektor i poljočuvarska služba ali i geodetska kuća, je da utvrdimo i prave i tačne površine državnog poljoprivrednog zemljišta. Da državno zemljište bude iskontrolisano. Prihodi od njega su značajni i vraćaju se poljoprivredi kroz komasacije, atarske puteve, vetrozaštitne pojaseve, kanalsku mrežu. Podsećam da sa 40 odsto prihoda od zakupa državnih oranica raspolaže Grad Pančevo na svojoj teritoriji” – naglašava Zorica Repac.

Državne njive u postojećem konceptu naplate zakupnina posle licitacija, koriste se već duže od sedam godina. 

V. Đoković
MarketingNajnovije vesti