Društvo

Osnovno tužilaštvo prikuplja obaveštanja o smrti u Opštoj bolnici

Pančevo, Čet, 28/07/2016 - 09:54
Vladimir Đoković


PANČEVO, 28. jul - Povodom slučaja preminule Snežane Ivašku u Opštoj Bolnici Pančevo Osnovno javno tužilaštvo nas je obavestilo 27. jula da je „povodom novinskih članaka koji su objavljeni u dnevnim novinama „Blic” i „Kurir” u kojima se ukazuje na propuste lekara OB Pančevo prilikom prijema i zbrinjavanja iste, podnelo PU Pančevo zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja.

Dalje se u saopštenju tužilaštva navodi:

„Konkretno, naveli smo da je potrebno da se uzmu izjave u svojstvu građana od lekara i medicinskih sestara koji su postupali prilikom prijema sada pokojne Ivašku Snežane, nakon utvrđivanja identiteta istih, te dostavljanje nama i kompletne medicinske dokumentacije koja se odnosi na konkretan slučaj, uz navođenje tačnog vremena kada je pokojna Ivašku Snežana primljena u OB Pančevo, te dostavljanje nam i izveštaja komisije formirane od strane direktora Opšte bolnice Pančevo dr. Nebojše Tasića, kao i preduzimanje drugih mera i radnji iz ovlašćenja PU Pančevo a sve u cilju potpunog i pravilnog utvrđivanja svih relevantnih činjenica.”

U saopštenju Osnovnog javnog tužilaštva se na kraju konstatuje:

„Imajući u vidu navedeno, nakon dostavljanje nama izveštaja od strane PU Pančevo, i pribavljanja svih relevantnih činjenica, Osnovno javno tužilaštvo Pančevo će doneti odluku o daljem radu u ovom predmetu odnosno odluku o tome da li u radnjama postupajućih lekara ima elemenata krivičnog dela teško delo protiv zdravlja ljudi iz čl. 259 st. 4 u vezi čl. 251 st. 3 u vezi st. 1 KZ.”
MarketingNajnovije vesti