Društvo

PANČEVO: Ako vaše dete treba da krene u prvi razred, evo kada treba da ga prijavite i šta vam je potrebno od dokumentacije

Pančevo, Pet, 08/02/2019 - 12:15
Aleksandar Stojković

Prijavljivanje dece za upis u prvi razred osnovnih škola vršiće se u osnovnim školama u gradu Pančevu i naseljenim mestima tokom aprila, dok će se upis biti u maju i junu, stoji u saopštenju koje je potpisala mr Tatjana Božić, članica Gradskog veća zadužena za obrazovanje.

Upis dece u prvi razred osnovne škole obavezan je za svu decu rođenu od 01.03.2012. godine do kraja februara 2013. godine.

U prvi razred osnovne škole upisuju se sva deca koje do početka školske godine imaju najmanje šest i po, a najviše sedam i po godina.

Ako dete starije od sedam i po godina zbog bolesti ili drugih razloga nije upisano u prvi razred, može da se upiše u prvi ili odgovarajući razred na osnovu prethodne provere znanja.

Za upis deteta u prvi razred osnovne škole roditelj, odnosno staratelj, podnosi školi sledeću dokumentaciju:

-    izvod iz matične knjige rođenih (za dete)

-    lekarsko uverenje o izvršenom zdravstvenom pregledu deteta

-    uverenje da je dete pohađalo pripremni predškolski program

Ispitivanje deteta za upis u školu vrše psiholog, odnosno pedagog škole na maternjem jeziku deteta, primenom standardnih postupaka i istrumenata, preporučenih od nadležnog zavoda, odnosno ovlašćene stručne organizacije. Ako ne postoji mogućnost da se ispitivanje deteta vrši na maternjem jeziku, škola angažuje prevodioca na predlog nacionalnog saveta nacionalne manjine.

Dete starosti od šest do šest i po godina upisuje se u prvi razred nakon provere spremnosti za polazak u školu. Škola je dužna da organizuje proveru spremnosti.

U školu za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, dete se upisuje na osnovu mišljenja interresorne komisije za procenu potrebe za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške, uz saglasnost roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika (član 55. i 56. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, „Službeni glasnik RS“, 55/2013, 101/2017 i 27/2018 - dr. zakon).

Za sve bliže informacije o upisu deteta u školu roditelj se obraća osnovnoj školi kojoj teritorijalno pripada.
MarketingNajnovije vesti