Društvo

Pančevo će sarađivati sa “Boos lajting grupom” oko spoljne rasvete

Pančevo, Pet, 14/12/2018 - 08:28
Vladimir Đoković


Gradsko veće prihvatilo je Memorandum o razumevanju za razvoj saradnje u oblasti spoljne rasvete sa međunarodnom rasvetno-tehničkom korporacijom “Boos lajting grup” koju predstavlja predsednik Boos Georgij Valentinovič. Već je ovlastilo gradonačelnika Pančeva da zaključio ovaj memorandum o razumevanju.

Memorandum je usmeren ka razvoju saradnje među potpisnicima koi su namerni da u granicama kompetencije sarađuju u vršenju analitičkih istraživanja u sferi spoljne rasvete, pripremaju predloge za realizaciju investicionih projekata integracionog karaktera u istoj sferi te obezbeđuju neophodne finansijske resurse za te investicione projekte. Što se finansija tiče za te projekte spominju se: banke, sredstva privatnih investitora, finansijski instrumenti, osiguravajuće i lizing kompanije.

Kako je navedeno ovaj memorandum ne predstavlja međunarodni ugovor i ne donosi nikakve pravne i finansijske obaveze ni za jednu od strana potpisnica. Strane ga mogu raskinute slanjem obaveštenja drugoj strani.

Memoranudum će biti potpisan na ruskom i srpskom jeziku, a u slučaju nepodudarnosti koristi se tekst na ruskom.

Spoljno osvetljenje jedna je od četiri investicione oblasti u Pančevu koja je predviđena da u narednom periodu bude ponuđena za investiranje u konceptu “javno privatnog parnerstva”.
MarketingNajnovije vesti