Društvo

PANČEVO: Definisane kazne po odluci o lokalnim komunalnim taksama

Pančevo, Uto, 28/02/2017 - 17:03
Vladimir Đoković

Gradsko veće podržalo je preciziranje kazni po gradskoj Odluci o lokalnim komunalnim taksama.

Kako je precizno navedeno “ako obveznik komunalne takse ne podnese prijavu, odnosno zahtev za korišćenje prava, predmeta ili usluge, ne izvrši plaćanje parking, raskopavanja posebnih parkirališta radi izvođenja građevinskih radova, polaganja podzemne infrastructure i slično i za zauzeće građevinskim materijalom nadležnoj organizacijionoj jedinici Gradske uprave grada Pančeva i subjektima prema kojima grad Pančevo vrši prava osnivača, za čije korišćenje je propisano plaćanje lokalne komunalne takse, kazniće se za prekršaj”.

A kazne su novčane. Za pravno lice 150.000 dinara a za odgovorno lice u pravnom licu – 25.000 dinara. Dok je kazna za preduzetnika – 75.000 dinara, kazna za fizičko lice iznosi – 25.000 dinara.
MarketingNajnovije vesti