Gradska uprava
Društvo

PANČEVO: Grad procenio javne nabavke u 2019. na 1,89 milijardi dinara

Pančevo, Sub, 20/04/2019 - 09:56
Vladimir Đoković


Plan javnih nabavki grada Pančeva za ovu godinu donet je 7. februara, zatim je tri puta menjan, a poslednja izmena je od 17. aprila. Poslednja procenjena vrednost nabavki, ukupna za 2019. godinu a bez PDV, iznosi 1.894.736.529 dinara.

Kada je u pitanju segment “dobara” njihova ukupna nabavka procenjena je na 213,5 miliona dinara. Od dvadesetak nabavki “dobara” u otvorenom postupku javne nabavke je kupovina struje za javno osvetljenje koja je procenjena na 183,3 miliona dinara, a u otvorenom postupku je i nabavka računarske opreme za 4,1 milion dinara. Sve ostale su javne nabavke male vrednosti.

Grad Pančevo za u ovom planu za nabavku usluga procenio je da će potreban ukupni iznos u 2019. godini biti nepunih 1,5 milijardi dinara. Od toga za 10, 4 miliona dinara procenjena je nabavka usluga održavanja higijene zgrade, a ubedljivo najveća javna nabavka, koja će biti u otvorenom postupku, je ona za “izbor privatnog partnera i dodelu javnog ugovora o javno-privatnom partnerstvu za vršenje usluga rekonstrukcije, racionalizacije i održavanja sistema javnog osveljenja primenom mera uštede energije sa LED tehnologijom”  koja je procenjena na 1,4 milijardu dinara.

Treća vrsta gradskih javnih nabavki u ovom planu su nabavke za “radove” koji su ukupno procenjeni ukupno na 196,6 miliona dinara. Od toga nabavka za rehabilitaciju nekategorisanih atarskih puteva – procenjena je na 17,5 miliona dinara, rekonstrukcija otvorenog sportskog terena previđena je na 10,2 miliona, dok je najviše – 148,7 miliona dinara predviđeno za 3. fazu izgradnje Potamiškog kolektora.
MarketingNajnovije vesti