Društvo

PANČEVO: Otvoren konkurs za direktora bolnice

Izvor: 
013info Pon, 30/01/2023 - 11:15Raspisan je javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Opšte bolnice Pančevo, za mandatni period od četiri godine.

Kako je navedeno na sajtu Ministarstva zdravlja, za direktora Opšte bolnice Pančevo može biti imenovano lice koje pored uslova utvrđenih Zakonom o zdravstvenoj zaštiti ispunjava i sledeće uslove:

- da ima završen medicinski fakultet sa položenim specijalističkim ispitom iz neke od grana medicine iz koje Opšta bolnica Pančevo obavlja delatnost;

- završenu akreditovanu edukaciju iz oblasti zdravstvenog menadžmenta, najmanje 5 godina radnog iskustva kao rukovodilac zdravstvene ustanove, odnosno rukovodilac organizacione jedinice u zdravstvenoj ustanovi;

ili;

-završen pravni ili ekonomski fakultet;

- završenu akreditovanu edukaciju iz oblasti zdravstvenog menadžmenta, najmanje pet godina radnog iskustva kao rukovodilac zdravstvene ustanove, odnosno rukovodilac  organizacione jedinice u zdravstvenoj ustanovi.

Prilikom podnošenja prijave na konkurs za izbor direktora Opšte bolnice učesnik u konkursu je dužan da pored dokaza o ispunjenosti napred navedenih uslova dostavi i Plan rada i razvoja Opšte bolnice za mandatni period.

Javni konkurs se objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srbije“, na internet stranici Ministarstva zdravlja RS i dnevnim novinama „Politika“.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objavljivanja javnog konkursa u „Službenom glasniku Republike Srbije“.
MarketingNajnovije vesti