Društvo

PANČEVO: Par miliona evra preko javne nabavke za uklanjanje deponija iz atara

Pančevo, Pet, 16/11/2018 - 08:09
Vladimir Đoković

Gradsko veće nedavno je dalo saglasnost da se raspiše javna nabavka za uklanjanje divljih deponija iz atara na teritoriji Grada Pančeva. Kako je tada rečeno za trogodišnju nabavku ovih usluga (2018. do 2020. godina) predviđeno je više od 400 miliona dinara.

Višegodišnja javna nabavka 14. novembra je i objavljena. Ponude se očekuju do 21. decembra a istog dana biće i otvorene. Dok će Grad Pančevo kao naručila zatim odluku doneti u roku od 25 dana.

Predmet nabavke je čišćenje i uklanjanje deponija rastuih po ataru, a posao je klasifikovan kao “usluga prikupljanja otpada”. U najkraćem posao se sastoji u dolasku na prostor divlje deponije koje prepoznaju gradske službe, uklanjanje rastinja, postavljanje mašine za separaciju otpada na građevinski i komunalni, razdvajanje pa laboratorijske analize, a zatim i odvoženje otpada. Lokacije prepoznaje grad, a gradska vlast određuje i nadzor nad ovim poslom.

Uslov da se dobije ovaj posao je niz odgovarajućih sertifikata i licenci. Pored toga firma mora da u poslednje tri godine ima minimalno 375 miliona dinara prihoda. Odnosno da je za tri godine od pružanja iste ovakve “ove” usluge imala minimalni prihod od 190 miliona dinara.

Grad Pančevo procenjuje da će tokom pružanja usluge posao biti izvršen za 155.000 m3 materijala. A za taj posao firma mora da ima minimum 20 kiper kamiona od po 10 kubnih metara zapremine, 1 buldože i 2 mašine za separaciju građevinskog od komunalnog otpada. Kapacitet separatora mora biti 100 m3 na sat. Tako i 20 vozača i 20 dodatnih radnika, kao i 3 inženjera.

Višegodišnja javna nabavka je za uslugu čiji kraj realizacije se očekuje poslednjeg dana 2020. godine.

 

 

 

 
MarketingNajnovije vesti