Društvo

Pančevo posle godinu i po konkursom traži načelnika Gradske uprave

Pančevo, Čet, 27/06/2019 - 13:07
Vladimir Đoković

Gradsko veće Pančeva donelo je odluku o oglašavanju javnog konkursa za popunjavanje položaja načelnika gradske uprave. Ova odluka doneta je gotovo godinu i po dana pošto je ovo mesto ostalo upražnjeno jer je funkciju načelnika gradske uprave napustio Milorad Milićević.

Na ovaj položaj može biti postavljeno lice koje ima stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti  pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu.

Dodatni uslovi su položen državni stručni ispit i najmanje pet godina radnog iskustva u struci.
MarketingNajnovije vesti