Društvo

PANČEVO: Pred Skupštinom odluka o javno privatnom partnerstvu za javno gradsko osvetljenje

Pančevo, Sre, 06/02/2019 - 19:43
Vladimir Đoković

Vrlo detaljan projekat javno privatnog partnerstva u oblasti javno osvetljenja dobio je saglasnost nadležnih  u republici pa će se naći pred odbornicima Skupštine Grada Pančeva koji bi trebalo da donesu odluku 7. februara. Model je da privatni partner finansira projekat rekonstrukcije sistema i zamene svetljiki a da se gradski budžet ne zaduži. Zatim bi po završetku posla iz ostvarene uštede u pre svega potrošnji energije grad otplaćivao investiciju i plaćao dugogodišnje održavanje sistema.

zamena postojećih svetiljki, štedljivim LED svetiljkama i druge usluge na zameni dotrajalih delova i instalacija sistema za isporutku svetlosti

Kako je navedeno realizacija ovog projekta trebalo bi da rezultira smanjenjem budžetskih troškova i podizanjem nivoa efikasnosti sistema javnog osvetljenja. A dugoročni cilj je  obezbeđenje energetske efikasnosti ove delatnosti, kroz smanjenja u potrošnji energije.

Trenutno godišnji troškovi budžeta su 113,8 miliona dinara bruto. A kvalitet  održavanja sistema je ocenjuje se nedovoljan, i neadekvatan je kvalitet javnog osvetljenja. Predmet , predloga projekta javno privatnog partnerstva, je rekonstrukcija 16.668 svetiljki, od postojećih 17.163, nabavka i instaliranje opreme i softvera za nadzor i upravljanje, uz mogućnost dimovanja, omogućilo bi smanjenje broja radnih sati osvetljenja na optimalnih 4.000 sati. Dodatno  od 22 do 5 sati ujtru, učinak lampi bi se smanjio za 50 odsto, što bi takođe doprinelo uštedi.

Sada je ukupna instalisana snaga svih svetiljki zajedno, 2654 kilovata a novi sistem koji se predlaže bi snagu sveo na 631 kw.

Obaveze privatnog partnera su obezbeđenje projektna dokumentacija, izvođenje rekonstrukcije zamena svetiljki, izrada projekta izvedenog stanja, tekuće održavanje tokom 15 godina, garantovanje kvaliteta osvetljenja i postizanja mere uštede tokom 15 godina. Grad Pančevo nastavio bi da plaća energiju i troškove distributivnog  sistema, i isplaćuje godišnju naknadu privatnom partner kao i da plaća održavanje novog sistema.

Prema projektu godišnja potrošnja električne energije bi se sa sadašnjih 10,7 miliona kw svela na 2,5 miliona kw.

Ukoliko odbornici Skupštine grada Pančeva usvoje ovaj projekat Grad Pančevo će kroz javni postupak potražiti kompaniju – privatnog partnera za ovakvu saradnju.

Javno osvetljenje tako bi bilo prvo javno privatno partnerstvo koje se sprovodi u Pančevu.
MarketingNajnovije vesti