Društvo

PANČEVO: Raspisan konkurs za su/finansiranje projekata u omladinskom sektoru

Pančevo, Pon, 11/03/2019 - 12:53
Vladimir Đoković

Grad Pančevo je raspisao javni konkurs za su/finansiranje programa i projekta od javnog interesa u oblasti omladinskog sektora za 2019. godinu.

Program i projekti moraju biti usmerni na obrazovanje i zapošljavanje mladih, zdravlje i odrastanje ove populacije u Pančevu, bezbednosti, mobilnosti i interkulturalnosti mladih, učešće mladih u donošenju odluka i aktivizam i volonterizam mladih.

Kako je navedeno u konkursu projekti i programi bi trebalo da poštuju principe: poštovanja ljudskih prava, ravnopravnosti i jednake šanse za sve, odgovornosti, solidarnosti, saradnje, aktivnog učešća mladih, celoživotnog učenje i zasnovanosti.

Pravo učešća imaju organizacije odnosno udruženja građana koja su registrovana na teritoriji grada Pančeva, novac je obezbeđen u budžetu Grada Pančeva a ne mogu da konkurišu subejkti koji su već dobili sredstva po nekom od drugih gradskih konkursa za 2019. godinu.

Rok za konkurisanje je do 1. novembra ove godine a instruktaža je najavljena za 19. mart.
MarketingNajnovije vesti