Prozor Foto: pixabay
Društvo

PANČEVO: Raspisan Konkurs za učešće građana u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova

Izvor: 
013info Sre, 10/08/2022 - 14:38Grad Pančevo raspisao je Javni konkurs za učešće građana u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji grada Pančeva za 2022. godinu.

- U okviru realizacije Programa energetske sanacije stambenih zgrada, kuća i stanova, o finansijskoj podršci domaćinstvima u procesu energetske sanacije za 2022. godinu raspisuje se javni konkurs za sufinansiranje mera energetske efikasnosti porodičnih kuća i stanova na teritoriji grada Pančeva za 2022. godinu. Mere energetske sanacije u domaćinstvima predviđene Pravilnikom o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova, sprovode se kroz saradnju sa privrednim subjektima, a krajnji korisnici bespovratnih sredstava su domaćinstva na teritoriji grada Pančeva, kaže se u tekstu konkursa.

Domaćinstva koja ostvare pravo na sufinansiranje mogu nabaviti dobra ili usluge isključivo od privrednih subjekata izabranih putem javnog poziva i nalaze se na konačnoj listi koja je deo konkursne dokumentacije.

Predmet Javnog poziva jeste izbor domaćinstava koja će ostvariti pravo na sufinansiranje sledećih mera:

 1. zamena spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača sa odgovarajućim termičkim svojstvima prema negrejanim prostorijama za stanove i kuće.
 2. nabavka i  instalacija kotlova na prirodni gas i/ili biomasu (drvni pelet, briket, sečka), grejača prostora, ili zamena postojećeg grejača prostora (kotao ili peć) efikasnijim, za porodične kuće i stanove.
 3. zamena postojeće ili ugradnja nove cevne mreže, grejnih tela-radijatora i pratećeg pribora za porodične kuće i stanove.
 4. nabavka i ugradnja toplotnih pumpi i prateće instalacije grejnog sistema (grejač prostora ili kombinovani grejač) za porodične kuće.
 5. nabavka i ugradnja solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople vode za grejanje sanitarne potrošne tople vode i prateće instalacije grejnog sistema za porodične kuće.

Zamena spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača sa odgovarajućim termičkim svojstvima prema negrejanim prostorijama, ZA PORODIČNE KUĆE I STANOVE.

Ova mera obuhvata i prateću opremu za prozore/vrata, kao što su okapnice, prozorske daske, roletne, kapci i dr, kao i prateće građevinske radove na demontaži i pravilnoj montaži prozora/vrata, kao što je demontaža starih prozora/vrata i odvoz na deponiju, pravilna montaža prozora, obrada oko prozora/vrata gips-karton pločama, gletovanje, obrada ivica i krečenje oko prozora/vrata sa unutrašnje strane zida

Udeo sredstva podsticaja iznosi maksimalno 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om po pojedinačnoj prijavi, a maksimalno 140.000,00 dinara sa PDV-om.

Neophodno je da budu ispunjeni sledeće kriterijumi energetske efikasnosti:

 1. Spoljna stolarija sa sledećim minimalnim tehničkim karakteristikama (U-koeficijent prelaza toplote):
 • U≤ 1,5 W/m2K za prozore i balkonska vrata
 • U ≤ 1,6 W/ m2K za spoljna vrata

 

Nabavka i instalacija kotlova na prirodni gas, grejača prostora, ili zamena postojećeg grejača prostora (kotao ili peć) efikasnijim, za PORODIČNE KUĆE I STANOVE.

 

Udeo sredstva podsticaja iznosi 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om po pojedinačnoj prijavi, a maksimalno 85.000,00 dinara sa PDV-om.

Neophodno je da bude ispunjen sledeći kriterijum energetske efikasnosti:

 • minimalni stepen korisnosti kotla (grejača prostora) na prirodni gas iznosi 90%.

 

Nabavka i instalacija kotlova na biomasu (drvni pelet, briket, sečka), grejača prostora, ili zamena postojećeg grejača prostora (kotao ili peć) efikasnijim, ZA PORODIČNE KUĆE I STANOVE.

Udeo sredstva podsticaja iznosi 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om po pojedinačnoj prijavi, a maksimalno 110.000,00 dinara sa PDV-om za kotlove na biomasu (pelet i sečka).

Neophodno je da bude ispunjen sledeći kriterijum energetske efikasnosti:

 • minimalni stepen korisnosti kotla (grejača prostora) na biomasu (drvni pelet, briket, sečka) iznosi 85%.

 

 

Zamena postojeće ili ugradnja nove cevne mreže, grejnih tela- radijatora i pratećeg pribora ZA PORODIČNE KUĆE I STANOVE (za ovu meru se može konkurisati samo zajedno sa merom zamene postojećeg grejača prostora (kotao ili peć) efikasnijim iz stava 1. tačka 2) ili 3), ovog odeljka).

Udeo sredstva podsticaja iznosi 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om po pojedinačnoj prijavi, a maksimalno 120.000,00 dinara sa PDV-om.

 

 

Nabavka i ugradnje toplotnih pumpi i prateće instalacije grejnog sistema (grejač prostora ili kombinovani grejač) ZA PORODIČNE KUĆE.

Udeo sredstva podsticaja iznosi 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om po pojedinačnoj prijavi, a maksimalno 250.000,00 dinara sa PDV-om

 

nabavka i ugradnje solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople vode za grejanje sanitarne potrošne tople vode i prateće instalacije grejnog sistema ZA PORODIČNE KUĆE. Ukupan iznos sredstava podsticaja koja se dodeljuju za ovu meru, predstavlja manji iznos od:

 • 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV om, a maksimalno 140.000,00 dinara sa PDV-om, i;
 • iznosa koji se dobija množenjem količine tople vode iz dostavljene profakture, sa  iznosom od 650,00 dinara sa PDV-om.

 

Domaćinstava (za porodične kuće i stanove) ne mogu da konkurišu za više od jedne mere energetske efikasnosti iz ovog odeljka, osim za meru iz stava 1. tač. 4) ovog odeljka.

 

Ukupno planirana sredstva koje grad Pančevo zajedno sa sredstvima Uprave za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti dodeljuje putem ovog konkursa iznose 16 miliona dinara,

Dodatni uslovi za dodelu sredstava podsticaja za energetsku sanaciju stambenih objekta:

 1. Ukoliko stambeni objekat ima dva ili više vlasnika, prijavu podnosi jedan od vlasnika uz pismenu saglasnost ostalih vlasnika.
 2. Dvojni objekti različitih vlasnika kao i objekti u nizu tretiraju se kao zasebni objekti.

Za mere iz stava 1. tač 1) ovog odeljka sredstva se neće odobravati za nabavku i ugradnju pojedinačnih prozora i vrata, osim ako se time obezbeđuje kompletna zamena stolarije u stambenom objektu. Sredstva se neće odobravati za nabavku ulaznih vrata stambenih objekata koja nisu u direktnoj vezi sa grejanim prostorom.

Za stambene objekte sa više etaža jednog vlasnika, sredstva se mogu koristiti za zamenu stolarije na jednoj ili svim etažama s tim da zamena stolarije na svakoj od etaža mora biti kompletna.

Vlasnici pojedinačnih etaža u stambenom objektu podnose pojedinačne prijave za zamenu stolarije.

 

Cilj sprovođenja mera energetske sanacije je unapređenje energetske efikasnosti u domaćinstvima na teritoriji grada Pančeva.

Rok za podnošenje prijave je 9. septembar.

Više informacija možete dobiti pozivom telefona 013 308 826 ili 013 308 830 lokal 826
MarketingNajnovije vesti