Društvo

PANČEVO: Sav taj nikal i pomalo žive

Pančevo, Sub, 24/11/2018 - 01:55
Vladimir Đoković


Grad Pančevo je nedavno objavio rezultate sistematskog praćenja kvaliteta zemljišta preko ovlašćene institucije. Posao je trajao tokom čitave 2017. godine i to kroz dve kampanje uzorkovanja i laboratorijskog ispitivanja. U dva navrata uzeto je po 30 uzoraka.

Većina lokacija ispitivanja se odnosila na zemljišta koja imaju namenu uzgoja poljoprivrednih kultura, objašnjeno je u izveštaju.

Rezultati su pokazali da na većem broju lokacija “postoji odstupanja u pogledu sadržaja ispitivanih parametara (pre svega teških metala) u površinskom sloju zemljišta (na dubini 20 – 30 cm), a u odnosu na propisane norme)”. Dominatno je utvrđeno povećano prisustvo nikla.

Od 60 uzoraka zemljišta nikla je bilo više od očekivanog u 48 slučajeva. Slede bakar pojačan kod 13 uzoraka, cink u 11 slučajeva, barijum u 10, a živa u dva uzorka.  

Metali su prekoračili graničnu, ali ne i remedijacionu vrednost što ukazuje da nema značajno kontaminiranih lokacija, konstatuje se u godišnjem izveštaju o zaštiti životne sredine koji je usvojila Skupština grada Pančeva.

 
MarketingNajnovije vesti