Foto: pixabay
Društvo

PANČEVO, STARČEVO: Povećano zagađenje na tri merna mesta

Pančevo, Uto, 09/10/2018 - 10:24
Aleksandar Stojković
Na tri merna mesta gradski monitoring sistem u ponedeljak je zabeležio povećano zagađenje. U izveštaju koji nam je dostavljen iz gradskog sekretarijata za ekologiju stoji da su u pitanju merna mesta „Vatrogasni dom", „Vojlovica" i „Starčevo", a prekoračene su granične vrednosti za suspendovane čestice PM10.

Tako je na mernom mestu „Vatrogasni dom" izmerena srednja dvadesetčetvoročasovna koncentracija PM10 čestica od 66,95 grama po kubnom metru, u Vojlovici je bilo 60, a u Starčevu čak 93,38 grama po kubnom metru.

Dežurni na monitoring sistemu je u izveštaju napisao i da nije bilo poziva građana u vezi sa aerozagađenjem.

- Zagađenje suspendovanim česticama je posledica sagorevanja u takozvanim individualnim ložištima. Noći su hladne i meštani su već počeli da lože preko noći. Ovom zagađenju pogoduje i nepovoljna meteoroška situacija, velike su temperaturne razlike u toku dana. Kako je vremenska prognoza i dalje "loša", možemo očekivati da i danas bude povećano zagađenje. Apelujemo na ljude koji lože čvrsto gorivo da ne lože plastiku i pet ambalažu. Ovo zagađenje nije posledica rada fabrika u južnoj industrijskoj zoni, rečeno nam je iz Sekretarijata za ekologiju.

Česticama koje su opasne po disajne organe čoveka smatraju se one koje su manje od 10 µm. Tako male čestice imaju  tendenciju i da se u deponuju u alveolama. Koji deo udahnutih čestica ce ostati u respiratornom traktu i dubina do koje ce prodreti pre nego se deponuju zavisi od njihove veličine kao najznačajnijeg faktora koji određuje opasnost od udisanja čestica.

Ukoliko dospeju do pluća čestice usporavaju razmenu kiseonika i ugljendioksida, skraćujući dah. To dovodi do veceg naprezanja srca, koje  u uslovima povećanog napora kako bi kompezovao smanjeni unos kiseonika.  Obično,  ljudi koji su najosetljiviji na ovakve otežane uslove oboljevaju od respiratornih bolesti kao što su emfizem,  bronhitis,  astma i srčani problemi.  Čestice kao i materije u vidu tečnosti i gasova koje se unose zajedno sa česticama na kojima se adsorbuju,  ako se udahnu, a otrovne su, mogu doprineti i oštećenju organa kao, na primer, bubrega i jetre.

Odgovor na pitanje kako to PM10 čestice utiču na naše zdravlje, potražili smo u dokumentima Hemijskog fakulteta u Beogradu.

PM10 su među najopasnijim polutantima u vazduhu, one prilikom udisanja napadaju ljudski respiratorni sistem, utiču na njegovu otpornost i deponuju se u najdubljim delovima pluća. Zdravstveni problemi otpočinju kada organizam počne da se brani od ovih stranih tela (čestica). PM10 izazivaju ili osnažuju astmu, bronhitise i druga oboljenja pluća, a samim tim smanjuju ukupnu otpornost organizma. Iako PM10 napadaju celokupnu ljudsku populaciju, vulnerabilne populacione kategorije (deca, trudnice, stari i bolesni) su posebno ugrožene. Pored toga što oštećuju zdravlje PM10 umanjuju i vidljivost tokom dana jer stvaraju efekte vidljivosti koji su karakteristični za izmaglicu koja se često prepoznaje kao smog, piše u beleškama za predavnja dr Ivana Gržetića sa Hemijskog fakulteta u Beogradu.

U dokumetima Hemijskog fakulteta piše i da je poreklo grubih suspendovanih čestica dvojako, kako urbano, tako i ruralno, a osnovni izvori su:

  • Motorna vozila
  • Peći za sagorevanje drveta
  • Prašina sa gradilišta,
  • Prašina sa odlagališta i deponija
  • Prašina iz poljoprivrednih regiona
  • Požari
  • Industrijska postrojenja (termoelektrane, postrojenja za prženje rude, cementare …)
  • Vetrom podignuta prašina.

PM10 je obično smeša koja obuhvata dim, čađ, prašinu, soli, kiseline, metale…

Suspendovane čestice nastaju tokom rada motora, hemijskih reakcija koje se odigravaju u atmosferi neposredno pri izlasku dimnih gasova iz industrijskih dimnjaka.
MarketingNajnovije vesti