Gradska uprava
Društvo

Pančevo traži firmu da izgradi 8 kilometara atarskih puteva kod Omoljice i Brestovca

Pančevo, Čet, 05/12/2019 - 08:46
Vladimir Đoković


Grad Pančevo preko javne nabavke traži izvođača za radove uređenja atarskih puteva i otresišta. Ponude se dostavljaju do 26. decembra, kada će biti i otvorene.

Pripremni radovi za ove poslove oko atarskih puteva obuhvataju iskolčavanje trase, sečenje šiblja i niskog drveća, obradu šuta i prevoz do 5 kilometara i ugradnja obrađenog materijala.  Zemljani radovi obuhvataju iskop zemljanog materijala do 40 centimetara dubine, uređenje posteljice, izradu bankine i odvoz viška zemljanog materijala.

Zatim se gradi “kolovozna konstrukcija” i to tako što se na atarski put/otresište ugrađuje po dubini do 35 cm drobljenog kamenog agregata.

Plan je da se izgradi 4 km atarskog puta kod Omoljice, u širini 4 metra, i ukupno 4,5 kilometra atarskih puteva kod Banatskog Brestovca.
MarketingNajnovije vesti