Foto: Vojska Srbije
Društvo

PANČEVO: U toku javni konkurs za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem

Izvor: 
013info Pet, 04/11/2022 - 10:48Građani Republike Srbije, po pitanju odbrane zemlje imaju pravo i dužnost da izvršavaju vojnu, radnu i materijalnu obavezu i učestvuju u civilnoj zaštiti i obučavanju za odbranu.

- U sklopu izvršenja vojne obaveze je i služenje vojnog roka, te obzirom da predstoji uput u decembru 2022.godine na dobrovoljno služenje vojnog roka, namera nam je da pozovemo sva zainteresovana lica da se prijave za dobrovoljno služenje sa oružjem u našem Centru Ministarstva odbrane Pančevo, navodi se u saopštenju.

Centar Ministarstva odbrane Pančevo (ul. Miloša Obrenovića br.1, 26000 Pančevo) obaveštava zainteresovana lica muškog i ženskog pola, da je i dalje u toku javni konkurs za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem za uput u mesecu decembru  2022.godine i na Kurs za rezervne oficire u martu 2023.godine. 

Pravo prijavljivanja imaju državljani (muškarci i žene) Republike Srbije starosti od 19 do 30 godina koji ispunjavaju uslove konkursa : 

Opšti uslovi:

- da je državljanin Republike Srbije;

- da nije osuđen na kaznu maloletničkog zatvora ili bezuslovno na kaznu zatvora zbog krivičnog dela (dok kaznu ne izdrži ili ne bude pušten na uslovni otpust);

- da se ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti;

- da je zdravstveno sposoban za vojnu službu;

- da nije odslužio vojni rok sa oružjem i

- da ima prijavljeno mesto prebivališta na teritoriji Republike Srbije.

Pored opštih, kandidat za slušaoca kursa za rezervne oficire mora ispunjavati i sledeće uslove:

- da ima završene osnovne akademske studije odnosno osnovne strukovne studije od značaja za Vojsku Srbije;

- da ispunjava uslove propisane za regrute koji se upućuju u posebne jedinice Vojske Srbije;

- da ima pozitivnu bezbednosnu proveru;

Nakon prijave u Centru Ministarstva odbrane Pančevo, kandidati se upućuju na izvršenje lekarskih pregleda i psiholoških ispitivanja, gde se utvrđuje zdravstvena sposobnost kandidata.

Na osnovu lekarskih pregleda, školske spreme i Plana uputa, kao i njihovih želja, vrši se regrutovanje odnosno određivanje roda i službe u kojima će regrut služiti vojni rok. 

Za dobrovoljno služenje vojnog roka, regruti  zaključuju Ugovor sa Ministarstvom odbrane. Posle potpisivanja ugovora koji definiše prava i obaveze obe strane, kandidat se upućuje - odlazi u jedan od tri centra za obuku Vojske Srbije  (Sombor, Valjevo ili Leskovac). 

Zakon o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi, propisuje da služenje vojnog roka traje 6 (šest) meseci i realizuje se u Centrima za osnovnu obuku (1,5 meseci), i specijalističku obuku (1,5 mesec) kao i 3 meseca u jedinicama Vojske Srbije (kolektivna obuka).

Osnovna obuka u trajanju od 1,5 meseci se izvršava po Planovima i programima osposobljavanja osnovne obuke, koji su prilagođeni psiho fizičkom uzrastu vojnika, gde vojnici stiču osnovna znanja i veštine potrebne za rukovanje naoružanjem i opremom, kao i za boravak i rad u jedinicama Vojske Srbije;

Specijalistička obuka u trajanju od 1,5 meseci izvršava se u Centrima za specijalističku obuku, odnosno jedinicama Vojske Srbije koje sprovode Planove obučavanja po specijalnostima (VES – vojno evidenciona specijalnost za rod ili službu), i tu vojnici stiču znanja i veštine po VES-ovima (obuka na kolektivnom naoružanju, obuka posada i dr.);

Poslednja faza obuke vojnika u trajanju od 3 meseca izvršava se u jedinicama Vojske Srbije, gde se ta stečena znanja i veštine praktično primenjuju do kraja služenja vojnog roka, i gde vojnici učestvuju u svakodnevnim obavezama i zadacima jedinica Vojske Srbije na sredstvima i opremom jedinica.

AFIRMATIVNA NOVČANA PRIMANjA VOJNIKA NA DOBROVOLjNOM SLUŽENjU VOJNOG ROKA SA ORUŽJEM

Novčana primanja vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka sa oružjem kreću se u iznosu od oko 38.000 dinara mesečno.

POJEDNOSTAVLjENA I UBRZANA PROCEDURA PRIJEMA KANDIDATA U PROFESIONALNU VOJNU SLUŽBU U SVOJSTVU PROFESIONALNOG VOJNIKA

Izmenama i dopunama postojeće normativno-pravne regulative omogućen je  jedan lekarski pregled za kandidata koji se upućuje na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata koji je zainteresovan za prijem u profesionalnu vojnu službu u svojstvu profesionalnog vojnika, i to već u procesu priprema za uput na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem. Kandidat u startu zna da li je sposoban za prijem u profesionalnu vojnu službu, što u kasnijem procesu selekcije znatno skraćuje vreme prijema i kandidat već u toku služenja vojnog roka završava svu neophodnu proceduru i odmah nakon odsluženog vojnog roka zasniva radni odnos u Vojsci Srbije.

Time ostvarujemo kontinuitet i brži prijem u radni odnos.

MOGUĆNOST ELEKTRONSKE PRIJAVE PREKO „eUprava“

Izmenama postojeće normativno-pravne regulative, data je mogućnost prijave zainteresovanih kandidata elektronskim putem, posredstvom portala eUprave Vlade Republike Srbije, popunjavanjem obrasca prijave za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem koji je instaliran na pomenuti portal i jednostavnim putem, uz popunjavanje traženih podataka i davanjem saglasnosti da nadležni teritorijalni organ Ministarstva odbrane pribavlja i obrađuje podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija.

MOGUĆNOST PRIJAVE PREKO „JP POŠTA SRBIJE“

Takođe, kandidatima je omogućeno podnošenje prijave za dobrovoljno služenje vojnog roka posredstvom jedinica poštanske mreže (JP „PTT“)na celoj teritoriji Republike Srbije, odlaskom do pošte po mestu prebivališta, gde službenik Pošte nakon izvršene identifikacije zainteresovanog lica, unosi podatke u aplikaciju.

Ovo znatno skraćuje vreme prijave kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem, a podaci iz službene evidencije ostalih državnih organa (Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo pravde) se pribavljaju preko pomenutog portala, vršenjem određenih upita.

Vojnici koji dobrovoljno odsluže vojni rok sa oružjem imaju:

- Mogućnost zaposlenja u Vojsci Srbije i Ministarstvu odbrane;

- Mogućnost zaposlenja u Ministasrstvu unutrašnjih poslova;

- Mogućnost zaposlenja u kazneno popravnim zavodima Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde;

- Mogućnost zaposlenja u agencijama za fizičko tehničko obezbeđenje,

- Mogućnost konkurisanja za prijem u aktivnu rezervu Vojske Srbije,

- Znanja i veštine korisne za život i rad,

- Poboljšanje discipline i fizičke spreme kandidata,

- Negovanje tradicija i stvarnih životnih vrednosti;

KAKO I DO KADA MOGU DA SE PRIJAVE KANDIDATI ZA DOBROVOLjNO SLUŽENjE VOJNOG ROKA?

- Javni konkurs – OTVOREN STALNO

- Dolaskom lično u Centru Ministarstva Odbrane Pančevo na adresi ul.Miloša Obrenovića br.1 u Pančevu, ili adresama naših kancelarija u svakoj opštini južnobanatskog okruga, gde mogu podneti i prijavu i dobiti sve potrebne informacije, svakodnevno od 09.00 – 14.00 časova.

- Prijavom kandidata elektronskim putem posredstvom portala eUprave i 

- Podnošenje prijave preko šaltera Javnog preduzeća „Pošta Srbije";

Više informacija se može dobiti na internet stranici Ministarstva odbrane www.mod.gov.rs
MarketingNajnovije vesti