autobuska sedišta Foto: pixabay
Društvo

PANČEVO: Udruženja poslala primedbe na Nacrt odluke o domaćem linijskom prevozu putnika

Izvor: 
013info Sub, 12/12/2020 - 13:19

Udruženja "Zeleni most" i "Pančevo nije rupa" podnela su u petak primedbe na Nacrt odluke o domaćem linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Pančeva.

Udruženja su iznela primedbe na član 36 koji glasi:

Tarifnim sistemom se uređuje način formiranja cena za obavljanje usluge prevoza u DLP. U DLP u Gradu je u primeni zonski tarifni sistem. Tarifni sistem obuhvata: 1. načela, principe i dr.; 2. područje primene ( granice zona, relacije i dr.); 3. sistem karata u DLP (pojedinačne, pretplatne, vremenske i dr.);  4. uslove korišćenja prevoza, kategorije korisnika usluge i način i postupak plaćanja  cene voznih isprava;  5. sistem naplate i kontrole (mehanički, elektronski);  6. sistem prodaje usluga (prodajna mreža).  Cene prevoza obrazuju se na osnovu elemenata za obrazovanje cena komunalnih usluga propisanih Zakonom o komunalnim delatnostima. Odluku o promeni cena komunalne usluge gradskog i prigradskog prevoza putnika donosi Prevoznik, a saglasnost na istu daje Skupština Grada. Uz zahtev za promenu cena Prevoznik dostavlja obrazloženje koje naročito sadrži razloge za promenu i detaljnu strukturu predloženih cena.

Udruženja primećuju da "neuključivanje građana u donošenju odluka o izmeni cene karte. Smatramo da građani treba da odlučuju o ceni karte, kako se ne bi ponovljalala negativna pojava poskupljenja karata praćeno povećanjem cene goriva, ali izostanak umanjenja cene karata, nakon umanjenja cene goriva. Smatramo da je neophodno uključivanje građana u donošenje takve odluke kroz lokalni referendum, a ne da odluku donosi Prevoznik uz suglasnost Skupštine grada Pančeva. Takvim donošenjem odluka stvaraju se negativne posledice isključivo po građane".

Takođe, podneli su primedbu i na član 37.

Prevoznik finansijska sredstva, prihod od obavljanja delatnosti DLP ostvaruje iz  sledećih izvora:  1. prihod koji se ostvaruje od prodaje svih vrsta voznih karata u sistemu DLP putnika : 2. prihod koji se ostvaruje kroz subvencije iz Budžeta Grada, za određene kategorije građana,odnosno putnika ;  3. ostalih izvora. 

Prevoznik je pomognut subvencijom grada Pančeva, pa udruženja smatraju da određene kategorije treba da imaju besplatan prevoz.

"Konkretno su to lica sa prebivalištem na teritoriji grada Pančeva, a koji su: osnovci, srednjoškolci iz seoskih naselja; trudnice, deca do 18 godina koja lično primaju stalnu socijlanu pomoć, deca palih boraca; bračni drugovi i roditelji palih boraca koji nisu u radnom odnosu; slepa lica i njihov pratilac kada je u prisustvu slepog lica, ratni vojni invalidi i mirnodopski vojni invalidi sa 50 - 100% invaliditeta, civilni invalidi rata sa 50 - 100% telesnog oštećenja; invalidna lica koja primaju stalni dodatak za tuđu negu i pomoć; lica obolela od cerebralne paralize,dečije paralize i plegije; Lica obolela od mišićne distrofije, lica obolela od mišićne distrofije Lica obolela od hemofilije, lica sa umerenom, teškom i dubokom duševnom zaostalošću, lica iz seoskih naselja obolela od bilo koje vrste malignih oboljenja; Lica koja nisu u radnom odnosu (nezaposleni) iz seoskih mesta;

Uključivanjem dela besplatnog prevoza za navedene kategorije smanjuje se finansijska opterećenost istih i finansijska opterećenost i razlika naseljenih u samom gradu i sesokim mestima.

Ta razlika se najbolje uočava među adolescentima i nezaposlenim iz ruralnih sredina u odnosu na adolescente i nezaposlene iz grada.

Neophodan je češći saobraćaj u ruralnim sredinama na teritoriji opštine Pančevo, tačnije u devet sela. Pogotovo je problem izostanka noćnog prevoza do Pančeva i od Pančeva ka selima.", smatraju udruženja. Miša Sekulić iz Udruženja "Pančevo nije rupa" objasnio nam je da su većinu kategorija za besplatan prevoz uzeli iz beogradske odluke.

- Mnogi nabrojani u primedbi imaju besplatan prevoz u Bg-u  tj na teritoriji grada Beograda  A hteli smo i da otklonimo razliku troškova puta između srednjoškolaca iz grada i srednjoškolaca sa sela, kaže Sekulić.

Udruženja su još primetila i da se nigde  ne spominje rampa osboe sa invaiditetom, koji bi time slobodno mogli da koriste gradski i prigradski saobraćaj, bez osećaja odbacivanja od strane društva. Pošto težimo inkluziij smatramo da su rampe neophodne. Rampe su takođe potrebne i majkama sa malom decom (odojčad), kao i gradanima koji u autobusom prevoze osnovne namirnice u kolicima ili ako neko dolazi sa puta, pa ima i kofer.

U petak je bio i poslednji dan za podnošenje primedbi, predloga i sugestija na nacrt odluke.

 


MarketingNajnovije vesti