uplatnica za porez
Društvo

PANČEVO: Uskoro dospeva prva rata poreza na imovinu

Pančevo, Pet, 08/02/2019 - 12:05
Aleksandar Stojković

Iz Sekretarijata za poresku administraciju grada Pančeva saopšteno je da za poreske obveznike koji ne vode poslovne knjige fizička lica 14. februara dospeva prva rata za porez na imovinu za 2019. godinu.

U toku je dostava uplatnica poreskim obveznicima. Kod poreskih obveznika koji su u propisanim rokovima plaćali obaveze iznos na uplatnici je u visini obaveze utvrđene za poslednje tromesečje 2018. godine. Kod poreskih obveznika koji nisu u propisanim rokovima plaćali obaveze iznos za uplatu čini neplaćena glavnica po rešenjima uvećana za kamatu obračunatu u skladu sa zakonom i iznos prve rate za porez na imovinu za 2019. godinu.
MarketingNajnovije vesti