Društvo

Pančevo uvodi naknade na puteve i drumove

Pančevo, Sub, 23/02/2019 - 17:34
Vladimir Đoković


Gradska uprava Pančeva na javnu raspravu pustila je ozbiljnu novinu – predlog odluke o naplati naknade za korišćenje opštinskih puteva i gradskih ulica. Ovim dokumentom uređuju se naplata naknada: za vanredni prevoz, za postavljanje reklamnih tabli i panoa, uređaja za obaveštavanje ili oglašavanje, za korišćenje delova putnog zemljišta, za postavljanje vodovoda, kanalizaciej, električnih i elektronskih vodova u pojasu tih puteva.

U predlogu odluke koji je dostupan u elektronskoj formi i mogu se pronaći i iznosi svih naknada često određeni u skalama koje recimo zavise od tereta ili visine kamiona, ili promera instalacione cevi koja prolazi putem ili u zoni ulice.

Zanimljiva je ideja da se naplata naknade prema ovoj odluci ne plaća direktno gradu Pančevu, koji je vlasnik ulica i opštinskih puteva, nego gradskom preduzeću “Urbanizam” koje je od grada Pančeva određeno za “upravljača puta” odnosno ulica. Koji bi, prema odluci, trebalo da taj novac troši za upravljanjem puta, dakle da vrati kroz kvalitet ulice građanima.

Grad Pančevo je izgradnju lokalnih puteva i njihovo održavanje pripremio za javno privatno partnerstvo. Tu bi trebalo da privatne kompanije u relativno komplikovanoj proceduri izgrade deo lokalne putne mreže i da je više godina održavaju a da to naplate od Pančeva kroz naknade. Ranije je bilo nejasno kako, a kroz predlog odluke koji je na javnoj raspravi postaje jasnije kako bi se deo novca za privatnog partnera mogao namaći.

Zanimljivo je da Pančevo, koje je ozbiljan saobraćajni i infrastrukturni centar za srpske prilike, do sada nije sistemski naplaćivao ovakve naknade.
MarketingNajnovije vesti