Društvo

Pančevo zatražilo privatnog partnera za 16.668 javnih svetiljki

Pančevo, Sub, 20/07/2019 - 08:15
Vladimir Đoković

Grad Pančevo je , na srpskom i engleskom jeziku, objavio pozive za javnu nabavku kojom traži privatnog partnera za javno privatno partnerstvo “za vršenje usuga rekonstrukcije, racionalizacije i održavanja sistema javnog osvetljenja primenom mera uštede energije sa LED tehnologijom”.

Uz javne pozive objavljena je i konkursna dokumentacija na više od 270 stranica.

Sistem javnog osvetljenja na teritoriji Grada Pančeva obuhvata 16.668 svetiljki, a privatni partner će posle izrade tehničke dokumentacije izvoditi radove na demontaži postojećih i montaži novih svetiljki kao i nosača svetiljki, kao i implementaciji sistema za uključivanje i isključivanje, kao i dela sistema za upravljanje, odnosno pravilno odlaganje demontirane opreme.

Izbor najbolje ponude biće izvršen primenom kriterijuma “Ekonomski najpovoljnija ponuda koja podrazumeva najvišu ponuđenu Neto sadašnju vrednost ukupnih troškova ugovora”, navodi se u pozivu.

Ponuda će se smatrati blagovremeno ako bude primljena od strane naručioca-grada Pančeva do 9. septembra ove godine.
MarketingNajnovije vesti