Društvo

Preduzeća u Pančevu ipak ne krše Zakon o zaštiti podataka o ličnosti

Pančevo, Pon, 25/01/2016 - 16:10
Mirjana Marić

PANČEVO - Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Rodoljub Šabić, početkom meseca još jednom je javno upozorio pravna lica i preduzetnike koji se bave poslovima privatnog obezbeđenja da zadržavanjem ličnih karata posetilaca koji ulaze u objekte koji oni obezbeđuju vrše nedozvoljenu obradu podataka o ličnosti i krše Zakon o zaštiti podataka o ličnosti.

Na saopštenje koje je objavljeno na portalu 013info, pojavio se niz komentara u kojima su građani tvrdili da neka javna i privatna preduzeća na teritoriji grada Pančeva ipak imaju praksu zadržavanja ličnih dokumenata. Kako bismo proverili da li su ovi navodi tačni, kontaktirali smo preduzeća JKP „Higijena”, HIP-Petrohemija, NIS Gazprom Neft, HIP-Azotaru i Elektrodistribuciju Pančevo. Kako tvrde u svim ovim preduzećima, osim NIS-a i Azotare od kojih nismo dobili odgovor, radnici obezbeđenja koji rade na prijavnicama ne zadržavaju lična dokumenta, već ih samo uzimaju na uvid.

Marija Andrić iz PR službe JKP „Higijena” je rekla da radnik službe obezbeđenja ovog preduzeća postupa isključivo onako kako stoji u saopšenju Poverenika. „Kada stranka dođe u Direkciju preduzeća portir pita za ime i prezime, pogleda ličnu kartu, upiše podatke u protokol i odmah dokument vrati vlasniku. Potom posetioca upućuje u odeljenje blagajne, službe reklamacija ili neku drugu službu.”

U saopštenju stoji da ovlašćenje i potreba za proverom nečijeg identiteta uvidom u identifikacioni dokument nikad (osim kada je to izričito predviđeno zakonom) ne podrazumevaju zadržavanje tog dokumenta. Zakon o privatnom obezbeđenju ne daje osnov za zadržavanje ličnih dokumenata, pa njihovo zadržavanje predstavlja nesvrsishodnu, nedozvoljenu obradu podataka o ličnosti. Zadržavanje dokumenata, takođe (kao i eventualno fotokopiranje) izvesno povećava i rizike mogućih zloupotreba.

Iz Elektrodistribucije Pančevo, poručuju da su navodi da se u ovoj ustanovi zadržavaju dokumenta netačni. “Shodno Uputstvu za rad zaposlenih na poslovima fizičko – tehničkog obezbeđenja u „Elektrodistribuciji Pančevo“, prilikom ulazaka stranaka u krug preduzeća, na prijavnici, od stranke se traži jedan od ličnih dokumenata sa fotografijom (lična karta, putna isprava-pasoš ili vozačka dozvola), proverava se identitet stranke upoređivanjem sa fotografijom na ličnom dokumentu, ispisuje se dozvola za ulazak u Elektrodistribuciju i ista uručuje stranki, a lični dokument se vraća stranki”, rekla je Nada Spirovski, dipl. pravnica.

Kako onda tvrdi, proverom nadležne službe, dana 12.01.2016. godine, kada je stigao upit, kod agencije koja obavlja poslove obezbeđenja za Elektrodistribuciju Pančevo „ Securitas Services“ d.o.o. Beograd, utvrđeno je da ni jedan od zaposlenih nije zadržavao ličnu kartu ili bilo koji drugi dokument stranaka koje su ulazile u krug preduzeća.

U HIP-Petrohemiji je rečeno da se prilikom ulaska stranaka postupa u skladu sa kompanijskim procedurama  kojima je propisano da se prilikom ulaska posetilaca u kompaniju traži na uvid identifikacioni dokument, bez zadržavanja istog kod službenika obezbeđenja.

“Budući da je HIP-Petrohemija kompanija od značaja za odbranu Republike Srbije primenjuju se strožije bezbednosne procedure kojima je predviđeno da se identifikaciona dokumenta zadržavaju samo u slučaju ulaska posetilaca u krug fabrike. Tom prilikom posetiocima se dodeljuje „bedž“ sa natpisom ’’poseta’’, koji se nakon povratka iz kruga fabrike vraća službeniku obezbeđenja, a posetiocima identifikaciona dokumenta. U arhivi poseta u HIP-Petrohemiji vode se evidencije koje sadrže sledeće podatke: datum, ime i prezime, naziv preduzeća, svrha posete i primalac posete, bez bilo kojeg ličnog podatka posetilaca.

HIP-Petrohemija kontinualno radi na unapređenju procedura, uključujući i preporuke poverenika za zaštitu podataka od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti“, saopšteno je iz Petrohemije.

Za kršenje Zakona o zaštiti podataka o ličnosti predviđene prekršajne kazne (od 50.000 do 1.000.000 za pravno lice, od 20.000 do 500.000 za preduzetnika). Poverenik postupa, u skladu sa svojim obavezama, po prijavama građana i podnositi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka. Cilj ovih apela je da subjekti koji vrše poslove obezbeđenja svoje postupanje sami dovedu u sklad sa zakonom.

M. M. Veličković
MarketingNajnovije vesti