Društvo

Skoro 60 odsto građana teško „sastavlja kraj s krajem“

Pančevo, Sre, 16/10/2019 - 10:34
Ivana Vlajovic


Više od 58 procenata ljudi u Srbiji kaže da teško i veoma teško „sastavlja kraj s krajem“, rezultati su ankete o prihodima i uslovima života, objavljene na sajtu Republičkog zavoda za statistiku. Prema ovoj anketi, koja je 2018. godine sprovedena u Srbiji po šesti put, 36,9 odsto ispitanika ocenjuje da se njihovo domaćinstvo suočava sa izvesnim teškoćama u nastojanju da plati svoje neophodne troškove, dok samo 4,7 procenata to čini prilično lako, lako ili veoma lako.

Kada je u pitanju finansijsko opterećenje budžeta domaćinstva troškovima stanovanja čak 2/3 ispitanika ocenjuje da su znatno opterećeni, a 32,1 procenat kaže da ih trokovi stanovanja opterećuju u izvesnoj meri. Ovi izdaci uključuju ratu za otplatu kredita, ukoliko je član domaćinstva vlasnik stana do kojeg je došao uz pomoć kredita, ili rentu, ukoliko je zakupac. Takođe, u troškove stanovanja, pored komunalnih usluga, uključeni su i izdaci za usluge povezane sa stanovanjem, kao i izdaci za redovno održavanje stana, a samo 1,9 odsto građana ovi troškovi ne opterećuju uopšte.

Prema ovom istraživanju, čiji je cilj prikupljanje podataka na osnovu kojih se izračunavaju indikatori siromaštva, socijalne isključenosti i uslova života, stopa rizika od siromaštva (ova lica nisu nužno siromašna, već samo imaju veći rizik da to budu) u 2018. iznosila je 24,3 odsto, i niža je za 1,4 procenta u odnosu na 2017. godinu. Stopa rizika od siromaštva ili socijalne isključenosti (ova lica su u riziku od siromaštva, ili su izrazito materijalno uskraćena, ili žive u domaćinstvima veoma niskog inteziteta rada) iznosila je 34,3 procenta, što je za 2,4 odsto niže u odnosu na 2017. godinu.

Prag rizika od siromaštva iznosio je 16.615 dinara, prosečno mesečno za jednočlano domaćinstvo. Za domaćinstva s dvoje odraslih i jednim detetom starosti do 14 godina prag rizika od siromaštva iznosio je 29 907 dinara, dok je za četvoročlano domaćinstvo s dvoje odraslih i dvoje dece starosti do 14 godina ovaj prag iznosio 34 892 dinara.

Posmatrano prema starosti, lica od 18 do 24 godine najviše su bila izložena riziku od siromaštva (29,1%), kao i lica mlađa od 18 godina (28,8%). Najnižu stopu rizika od siromaštva imale su osobe starije od 65 godina (21,1%).

Prema tipu domaćinstva, najvišu stopu rizika od siromaštva imala su lica u domaćinstvima koja čine dve odrasle osobe s troje ili više izdržavane dece (53,6%), zatim lica mlađa od 65 godina koja žive u jednočlanim domaćinstvima (37,2%), navodi se na sajtu Republičkog zavoda za statistiku.
MarketingNajnovije vesti