Društvo

Stručna praksa za nezaposlene Pančevce

Pančevo, Pet, 18/10/2019 - 14:03
Ivana Vlajovic


Grad Pančevo i Nacionalna služba za zapošljavanje raspisali su Javni poziv poslodavcima za učešće u realizaciji mere aktivne politike zapošljavanja stručna praksa u 2019. godini - drugi krug. Za podnošenje prijava i sve potrebne informacije u vezi sa tim, zainteresovani poslodavci, ali i nezaposlena lica, mogu se obratiti Nacionalnoj službi za zapošljavanje – filijala Pančevo, a Javni poziv je otvoren do 31. oktobra.

Mera aktivne politike zapošljavanja stručna praksa u 2019. godini, podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad u struci za koju je stečeno odgovarajuće obrazovanje – kvalifikacija, radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno sticanja uslova za polaganje stručnog ispita, kada je to zakonom, odnosno pravilnikom predviđeno kao poseban uslov za samostalan rad u struci.

Mera traje šest meseci, osim u slučaju kada se sprovodi i traje u skladu sa opštim, odnosno posebnim zakonom u cilju polaganja stručnog ispita, a najduže 12 meseci.

Tokom trajanja stručne prakse, grad Pančevo će obezbediti sredstva na ime novčane pomoći u ukupnom iznosu od 6.000.000,00 dinara i ne snosi troškove polaganja stručnog ispita, za ona lica koja imaju zakonsku obavezu polaganja stručnog ispita. Angažovanim licima Nacionalna služba za zapošljavanje isplaćivaće novčanu pomoć u mesečnom neto iznosu od:

20.000,00 dinara za lica sa najmanje četvorogodišnjim visokim obrazovanjem,

18.000,00 dinara za lica sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanjem i

16.000,00 dinara za lica sa srednjim obrazovanjem.
MarketingNajnovije vesti