Društvo

„Tamiš-Dunav“ od „Voda Vojvodine“ dobio posao redovnog održavanja i funkcionisanja vodnih objekata

Izvor: 
013info Pon, 05/04/2021 - 10:50

Vode Vojvodine posle sprovođenja javne nabavke pregovaračkim postupku dodelio je Tamiš-Dunavu ugovor vredan 63,7 milona dinara bez PDV-a na redovnom održavanju i funkcionisanju vodnih objekata na teritoriji koja je u nadležnosti Tamiš –Dunava. Pride Tamiš-Dunav vršiće poslove u oblati vodoprivrede na području koje mu pripada.

Tamiš-Dunav je društvo sa ograničenom odgovornošću a Vode Vojvodine pokrajinsko javno preduzeće.

Kako je obrazloženo u odluci o dodelljivanju ugovora do pregovaračkog postupka sa jedinim ponuđačem dolazi iz očiglednih razloga.

Vodnu delatnost na području AP Vojvodine, pored JVP Vode Vojvodine Novi Sad,  obavlja i 20 vodoprivrednih društava (u daljem tekstu: VD).  Zakonom o vodama propisano je ekskluzivno pravo vodoprivrednih društava da obavljaju određene poslove iz delatnosti javnog vodoprivrednog preduzeća, odnosno da vrše održavanje vodnih objekta u javnoj svojini i sprovode odbranu od poplava na određenom području, za šta svako od njih ima odgovarajuću, teritorijalno opredeljenu,  vodnu licencu.

   Pravno lice koje sprovodi odbranu od poplava na određenom području vrši i održavanje i stara se o funkcionisanju zaštitnih i regulacionih vodnih objekata i hidromelioracionih sistema na tom području, prati stanje tih objekata i izvodi sanacione radove i hitne intervencije na tim objektima.

 Naredbom o utvrđivanju Operativnog plana za odbranu od poplava za 2021. godinu utvrđeno je da, između ostalih pravnih lica, i navedena vodoprivredna društva sprovode odbranu od poplava od spoljnih i unutrašnjih voda i zagušenja ledom.

   Saglasno napred iznetom VD su jedina pravna lica registrovana za obavljanje vodne delatnosti, koja mogu da, pored javnog vodoprivrednog preduzeća, obavljaju poslove iz oblasti vodne delatnosti na određenom području predviđenom Operativnim planom za odbranu od poplava.

 Sve navedeno predstavlja osnov da JVP ''Vode Vojvodine'' Novi Sad, poslove na održavanju i funkcionisanju zaštitnih i regulacionih vodnih objekata i hidromelioracionih sistema, praćenju stanja tih objekata, izvođenju sanacionih radova i hitnih intervencija kao i sprovođenju odbrane od poplava na teritoriji AP Vojvodine, dodeli vodoprivrednim društvima na određenim područjima predviđenim Operativnim planom za odbranu od poplava za 2021. godinu, u pregovaračkom postupku bez objavljivanja  poziva za podnošenje ponuda, shodno članu 61. stav 1. tačka 1. podtačka (3) Zakona o javnim nabavkama – navedeno je u Odluci o dodeli ovog ugovora.

Ministarstvo privrede pre nekoliko meseci objavilo je pozive kojim je pozvalo zainteresovane za privatizaciju nekoliko vodoprivrednih preduzeća u Banatu pa i Tamiš – Dunava. Da li je bilo zainteresovanih do sada nisu objavili.

Isto Ministarstvo nedavno je prodalo/privatizovalo vodoprivredno društvo Smederevo.
MarketingNajnovije vesti