GRADSKO VEĆE

Ušteda na vansudskom poravnanju

Pančevo, Sre, 02/09/2015 - 17:12

Prvobranilac Božidar Koprivica objasnio je da je Grad vansudskim poravananjem uštedeo pola miliona dinara

Gradsko veće na sednici održanoj 2. septembra, usvojilo je dve odluke. Većnici su prihvatili vasudsko poravnanje u sporu Grada i Poljoprivredne stručne službe „Institut Tamiš”. Problem je nastao zbog projekta osemenjavnja goveda koji je sufinasiran iz budžeta za 2013 godinu.

Zbog sumnje u u zakonitost postupka koji je prethodio potpisivanju Ugovora o finasirarnju projekta u iznosu od skoro pet miliona dinara, predstavnici Grada predložili su raskid ugovora i tražili od Tužilaštava da proveri njihove sumnje.

PSS „Institut Tamiš” je to odbio pa je to prozurokovala dva spora, obrazložo je Zoran Grba, Sekretar sekretarijata za poljoprivredu.

– Više javno tužilaštvo nas je obavestilo da nema osnova za pokretanje krivičnog, a ni prekršajnog postupka, u ovom slučaju. Vansudsko poravnjanja podrazumeva da Grad plati PSS „Institut Tamiš” troškove koji su nastali u početnoj fazi projekta, pre raskida ugovora, a da PSS plati sudske troškove  – dodao je on.

Prvobranilac Božidar Koprivica objasnio je da je Grad vansudskim poravnanjem uštedeo, jer PSS „Institut Tamiš” u tužbi tražio 1.8 miliona dinara, a ovako je dogovorena suma za isplatu 1.3 milona dinara.

Većnici su na ovoj sednici usvojili i Odluku da „Instutu Tamiš” bude iznajmljeno 20 tezgi na Zelenoj pijaci.

N. K.
MarketingNajnovije vesti