Objedinjena procedura za 11 meseci dala dobre rezultate

Veliki iskorak Pančeva ka investitorima

Pančevo, Uto, 29/11/2016 - 08:39
Vladimir Đoković

Prema ozbiljnim analizama Grad Pančevo se našao u samom vrhu u Srbiji kada je u pitanju efikasnost u izdavanju građevinskih dozvola. Objedinjena procedura u ovom poslu koju je kao savremeno rešenje nametnulo ministarstvo građevina daje rezultate.

“Od 1. januara 2016. godine kada je počela da se primenjuje objedinjena procedura pa do 25. novembra izdata su 132 rešenja lokacijskim uslovima, 86 rešenja o građevinskoj dozvoli, 169 rešenja o odobrenju za izvođenje radova po članu 145. Zakona o planiranju i izgradnji i 79 rešenja o upotrebnoj dozvoli. Ovaj broj izdatih rešenja, ako se uzme u obzir broj podnetih zahteva kao i broj zaposlenih koji rade u postupku objedinjene procedure nam govori o tome da je ovaj sistem veoma dobro prihvaćen od strane gradske uprave Grada Pančeva. Kao i zaposlenih koji rade na objedinjenoj procedure u okviru nadležnog sekretarijata.” – ističe Petar Komnenić, pomoćnik gradonačelnika Pančeva zadužen za urbanizam.

A objedinjena procedura za prikupljanje saglasnosti i izdavanje dozvola pre svega je usmerena ka koristi za investiture. Da ne gube vreme.

“Smatram da i ovdašnji investitori imaju mnogo razloga da budu zadovoljni pre svega jer mnogo manje vremena gube na čekanju građevinske dozvole. Situacija je sada neuporedivo bolja u odnosu na vremena pre primene objedinjene procedure. Rokovi propisani Zakonom o planiranju i izgradnji kao i pravilnikom se strogo poštuju od strane gradske uprave grada Pančeva. Tako da mogu da kažem da se lokacijski uslovi i građevinska dozvola ukoliko se podnese uredan zahtev sa dokumentacijom koja je propisana zakonom dobijaju u roku od 5 radnih dana. “ – objašnjava Petar Komnenić.

 

Petar Komnenić Foto: V. Đoković
komnenic.jpg

 

Deluje nestvarno u odnosu na ranija vremena. Objedinjena procedura je nametnula žestor ritam za gradske uprave ali i za druge subjekte imaoce javnih ovlašćenja. Interesovalo nas je kako su se oni uklopili.

“U principu nije bilo problema. Kada se podnese zahtev za lokacijske uslove traže se saglasnosti od imalaca javnih ovlašćenja. Ranije je investitor sam obilazio sva mesta i to je oduzimalo mnogo vremena. Sada je to kroz sistem regulisano. Znači kako se ovde u sekretarijatu zaprimi zahtev investitora prema imaocima javnih ovlašćenja se uputi zahtev da daju svoje saglasnosti. Od trenutka kada te saglasasnosti stignu počinje da teče za gradsku upravu rok od 5 radnih dana.” – konstatuje Komnenić.

Iz pregleda izdatih uslova i dozvola sigurno je jasno i šta se najviše gradi u Pančevu?

“Najviše je ovih rešenja o izvođenju radova po članu 145. a to su neke adaptacije bez povećanja volumena i gabarita objekta. Naravno izdaju se i građevinske dozvole za višeporodične stambene objekte. Dozvole za porodične stambene kuće. Kao i za pomoćne objekte. Ipak kada je gradnja u pitanju najviše je porodičnih stambenih kuća.” – navodi pomoćnik gradonačelnika.

I sve funkcioniše zahvaljujući CIS-u. A šta je to?

“To je sistem uspostavljen o strane ministarstva kroz koji kompjuterski stiže zahtev i kojim su umreženi imaoci javnih ovlašćenja sa gradskom upravom. Kroz taj elektronski sistem se šalju i sva obaveštenja investitoru. CIS se apgrejduje, stalno se usavršava, poboljšava i mislim da je sada dostigao zadovoljavajući nivo o čemu svedoči i broj izdatih rešenja i dozvola. “ – objasnio je Petar Komnenić pomoćnik gradonačelnika za urbanizam.
MarketingNajnovije vesti